Breaking News:

latest

CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU

" CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU " Bỗng dưng có một số người trên mạng facebook rần rộ kêu gọi ủng hộ một nhân vật trong hàng &quo...

"CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU"
Bỗng dưng có một số người trên mạng facebook rần rộ kêu gọi ủng hộ một nhân vật trong hàng "Top" chánh trường ở VN làm Tổng thống. Có ý kiến cho đây là chiêu thức "đổi màu", có ý kiến cho là không đáng tin, vân vân và vân vân, NHƯNG tôi không tốn hơi suy đoán làm chi - vì một lẽ đơn giản hết sức: nội dung "kêu gọi ủng hộ" bị hụt hẫng kiến thức cơ bản về thiết chế chánh trị, có nhiều lỗi ở mức sơ đẳng!
Ta nói bất luận quan điểm ra sao đi nữa, trước hết phải chứng tỏ có được kiến thức cái đã! Một khi vốn hiểu biết đã lủng củng mà đi hô hào quan điểm chánh trị này nọ, là thành ra thừa thãi, là không đáng giá chút nào hết trơn.

1) "Có Tổng thống", được cho là gắn liền với "có đa đảng" (?)
Bởi vì tưởng vậy là tưởng bở.
Mikhail Gorbachyov (Михаил Горбачёв), tiếng Anh thường ghi là Gorbachev được bầu làm TỔNG THỐNG Liên Xô (Президент Советского Союза) - vào ngày 15/3/1990. Trước đó trong nhiều thập niên, nguyên thủ quốc gia tại Liên Xô thuộc về Chủ tịch Xô-viết Tối cao (Президент Верховного Совета), còn gọi là "Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô-viết Tối cao".

Khi Gorbachev trở thành Tổng thống, lúc bấy giờ - xin chú ý - tại Liên Xô chỉ duy nhứt có mỗi một đảng Cộng sản Liên Xô mà thôi. Chớ làm gì có đa đảng ở đây!

(Đảng Cộng sản Liên Xô một mình một cõi trên lãnh thổ Xô-viết trong suốt mấy chục năm, cho tới khi giải thể vào hạ tuần tháng 8/1991. Boris Yeltsin là người hạ lịnh chấm dứt hoạt động của đảng CSLX, và Tổng thống Gorbachev chỉ còn "hư vị" thêm mấy tháng, đến gần cuối tháng 12/1991 thì từ nhiệm)

2/ "Có đa đảng, được cho là giã từ chế độ cộng sản"...
Tưởng vậy cũng là tưởng bở luôn.
Bên nước Tàu hiện nay có cả thảy 9 đảng được luật pháp công nhận! Ngoài đảng Cộng sản TQ, còn có: Trí Công đảng (đảng Trí Công TQ), Nông Công đảng (đảng Dân chủ nông công TQ), Dân Minh (Dân chủ đồng minh), Dân Kiến (Dân chủ kiến quốc), Dân Tiến (Hội xúc tiến dân chủ TQ), Học xã Cửu Tam, Dân Cách (Ủy ban cách mạng quốc dân đảng), và Đài Minh (Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan).

Quá xá đảng phái, đa đảng chớ còn gì nữa. Thấy gì? Vẫn là chế độ cộng sản.

Thành thử đa đảng kiểu nào, theo thể thức nào, mới là vấn đề phải tìm hiểu cho có gốc có ngọn. Còn hô hào "dân chủ đa đảng" khơi khơi, chỉ vậy thôi, làm như đó là bí quyết vạn năng không bằng - nói nào ngay, chẳng khác gì mấy thầy pháp đọc chú yểm bùa... trớt hươ trớt hướt!

3/ Chưa hết, còn kêu gọi người VN... "ứng cử Tổng thống". Nói thiệt, nghe hệt như tuồng chèo dễ dãi hết sức, ưng làm vua thì giao vai vua, ưng làm tướng hoặc làm quân thì giao vai tướng vai quân.
3a) Tôi lại nhớ đến từng có một luật sư từ Hà Nội qua định cư bên Đức, rồi sau đó... hô hào dân VN bầu trực tiếp nguyên thủ quốc gia thì mới gọi là dân chủ. Té ra cái vụ hô hào "bầu trực tiếp nguyên thủ" hoặc "ứng cử Tổng thống" cũng một kịch bản mà ra, giống hệt nhau.

Ủa, ngay bên nước Đức, người dân có bầu trực tiếp nguyên thủ quốc gia không? KHÔNG. Họ bầu ra các nghị viên (ở VN gọi là "đại biểu Quốc hội"), sau đó nằm nhà nghỉ khỏe, còn các nghị viên họp Quốc hội để bầu ra nguyên thủ quốc gia.
Không bầu trực tiếp, mà bầu gián tiếp như ở Đức, ai dám nói nước Đức không dân chủ?

Nói cách khác, dân chủ không nằm ở việc bỏ phiếu trực tiếp hay gián tiếp, mà nằm ở phẩm chất tổ chức bầu cử, ở việc giám sát lá phiếu...

3b) Tỉ như có muốn thay đổi bầu trực tiếp nguyên thủ quốc gia, thì phải có Trưng cầu dân ý, rồi cơ quan lập pháp (Quốc hội) thảo luận để thay đổi Hiến pháp.
Những nước văn minh dân chủ tiên tiến, hết thảy đều tuân thủ trình tự như vậy - nếu cần thay đổi thể thức bầu cử.

Chớ đâu ai đi hô hào "ứng cử Tổng thống" khơi khơi - trong khi cái nền tảng về thiết chế bầu cử Tổng thống chưa thiết lập, hả trời? Tôi nghe những hô hào kiểu đó sao giống với lối bắt chước ... "hồng vệ binh", kêu bằng là "rượu có mới nhưng bình cũ rích" nhằm gây nhiễu loạn trong tương lai, ma ma phật phật không biết đường nào mà phân biệt! 

Cũng chỉ vì chưa đủ hiểu biết, thiếu tri thức, chỉ dựa vào cảm tính giếng khơi mà nông nổi hết cả.

Nguyễn Chương MT
-------------------------------------------------------------------------
(hình ảnh hàng trên): Các đảng phái bên Tàu họp lại trong Hội nghị tham vấn chính trị nhân dân TQ (Chinese People's Political Consultative Conference: CPPCC), kỳ họp thứ 1 khóa 13;

(hình ảnh hàng dưới): Tổng thống Gorbachev đối mặt với Boris Yeltsin.Không có nhận xét nào

Nội Bật