Breaking News:

latest

HÃY ĐỪNG LÀM NGƠ VÀ LÀM DƠ CẢ SỬ VIỆT

Hãy đừng làm ngơ và làm dơ cả sử Việt  Mình đã cập nhật lại trang Wiki về nhơn vật Trần Đức Hòa, vì chúng ta không thể nào để cho con ...

Hãy đừng làm ngơ và làm dơ cả sử Việt 

Mình đã cập nhật lại trang Wiki về nhơn vật Trần Đức Hòa, vì chúng ta không thể nào để cho con cháu người Việt sau này trách là đã có một thế hệ trí thức Việt vô trách nhiệm như thế đối với nền sử học nước nhà.

"Hiện cho đến nay (năm 2020), chưa hề có một nguồn sử liệu gốc (primary source) nào đã được viết khẳng định hoặc có viết về một nhân vật có tên là Trần Đức Hòa đã dung chứa các nhà truyền giáo tiên khởi của Dòng Tên tại Đàng Trong, như Francesco Buzomi, Francisco de Pina, hoặc Christoforo Borri vào đầu thế kỷ XVII. Việc các nhà nghiên cứu Việt Nam xưa nay gắn tên Trần Đức Hòa vào nhơn vật Tổng Trấn Quy Nhơn trong sách ông Borri là vô căn cứ và đã gây ra nhiều sự ngộ nhận đáng trách trong nền sử học Việt Nam. Đáng khó hiểu hơn, là cho đến nay (tháng 3 năm 2020), tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục công nhận nhơn vật Trần Đức Hoà là nhơn vật Tổng trấn Quy Nhơn trong sách ông Borri, người đã có công dung chứa các giáo sĩ Đàng Trong, mặc dù chưa hề có một nguồn sử liệu gốc nào đã công nhận về điều này cả [1]

Sự im lặng khó hiểu bấy lâu nay của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Định trong công cuộc nghiên cứu khoa học và xác nhận rõ ràng với chứng cớ sử liệu về việc có hay không sử kiện Trần Đức Hòa là vị tổng trấn Quy Nhơn đã dung chứa các nhà truyền giáo Dòng Tên vào thế kỷ XVII, và sự xem thường lịch sử của tỉnh Bình Định cho đến nay năm 2020 cho ta thấy, công cuộc nghiên cứu sử học tại Việt Nam rất có vấn đề về mặt đạo đức và khoa học. Và điều này cũng nêu ra một vấn đề nhức nhối hơn tại Việt Nam - đó là liệu các Hội Khoa học Lịch sử tại mỗi tỉnh thành tại Việt Nam có thật sự giúp ích cho nền nghiên cứu sử học Việt Nam hay không, và nếu không, thì tại sao mỗi tỉnh thành Việt Nam cho đến nay lại vẫn còn có các Hội Khoa học Lịch sử như thế để làm gì ?"

Xem >> https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BB%A9c_H%C3%B2a

Xem >> http://baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=18&mabb=142041

Xem >> [https://www.facebook.com/brian.wu.121772/posts/2446265028957778](https://www.facebook.com/brian.wu.121772/posts/2446265028957778) — đang cảm thấy chu đáo cùng với Thanh Hiếu và 3 người khác.
Không có nhận xét nào

Nội Bật