Breaking News:

latest

IRAN ĐI TRƯỚC, VIỆT NAM THEO SAU.

IRAN ĐI TRƯỚC, VIỆT NAM THEO SAU. Bỏ 4 số 0 trong mệnh giá đồng tiền là một hình thức xén lông cừu. Đây là hình thức đổi tiền. 1 USD = 156.0...

IRAN ĐI TRƯỚC, VIỆT NAM THEO SAU.

Bỏ 4 số 0 trong mệnh giá đồng tiền là một hình thức xén lông cừu. Đây là hình thức đổi tiền.

1 USD = 156.000 Ria.

Bỏ 4 số 0 tức 1 USD = 15,6 toman.

Việt Nam chơi theo cách này thì sẽ ăn gian được hàng trăm ngàn tỷ VND in thêm vô tội vạ trong mấy năm qua.

Cứ in tiền thật nhiều vào để lạm phát so với đồng  tiền bản vị là USD. Sau đó đổ  thừa cho Mỹ thi hành các chính sách làm tiền mất giá để rồi có cớ đổi tiền.

Chính phủ CSVN có thể in 62 ngàn tỷ phát cho dân trong dịch Covid-19, sau đó chờ khi tiền lạm phát là noi gưong Iran bỏ bớt 4 số 0.Lúc đó  lương công nhân từ 20.000.000 VND  sẽ còn 2000 VND. Và sau vài năm in tiền sẽ y chang trở lại.

Báo chí đưa  tin Iran để dọn đường dư luận khỏi cảm thấy đột  ngột khi "chú phỉnh" ăn cướp của dân.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật