Breaking News:

latest

TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI SẼ ĐƯỢC MINH OAN

TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI SẼ ĐƯỢC MINH OAN Trong bối cảnh hiện nay, nếu Việt cộng vẫn khăng khăng xử tử Hồ Duy Hải thì đó không phải là Việt cộng...

TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI SẼ ĐƯỢC MINH OAN

Trong bối cảnh hiện nay, nếu Việt cộng vẫn khăng khăng xử tử Hồ Duy Hải thì đó không phải là Việt cộng dù trước đó Việt cộng sẵn sàng xua quân đánh úp Đồng Tâm hạ sát "đồng chí" đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình.

Tại sao tui nhận định TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI SẼ ĐƯỢC MINH OAN ? Nhận định này không có nghĩa là tin tưởng Việt cộng có nhơn tính, thượng tôn công lý vì với tui Việt cộng không bao giờ có những điều này.

Sở dĩ tui nhận định TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI SẼ ĐƯỢC MINH OAN là dựa trên đấu pháp cai trị xã hội của Việt cộng. Ngay trong lúc này, khi Tàu cộng đang bị Thế giới dí vào đường cùng bởi tội danh giết người hàng loạt bằng con virus cúm Tàu cộng thì ngu gì Việt cộng xử tử Hồ Duy Hải để đánh mất chiến lược "mua chuộc nhơn tâm" hòng "ve sầu thoát xác".

Việt cộng sẵn sàng giết chết "đồng chí" đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình vì mục đích chánh trị theo tuyên bố của Hán nô Nguyễn Phú Trọng là "đôi khi cần giết vài người để cứu vạn người" mà ở đây là cứu đảng tà quyền cộng sản thì ngược lại, Việt cộng cũng sẵn sàng tha mạng cho vài người để "mua chuộc nhơn tâm" dù như vậy sẽ giết chết nhiều "đồng chí" đảng viên tà quyền cộng sản nhưng đạt được mục đích giữ đảng tà quyền cộng sản.

Khả năng Hán nô Nguyễn Phú Trọng với tư cách Chủ tịch nước sẽ ban bố lịnh ân xá cho tử tù Hồ Duy Hải sau khi yêu cầu các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự,... do Việt cộng dựng lên gởi thỉnh nguyện thơ cho chủ tịch nước.

Ân xá cho tử tù Hồ Duy Hải, Hán nô Nguyễn Phú Trọng vừa tỏ ra ta đây nhơn từ, bác ái, vị tha, biết lắng nghe tiếng nói của dân dù có thể phải hy sinh một vài "đồng chí" đã gây  oan sai cho tử tù Hồ Duy Hải. Một vốn "bốn lần" lời ngu gì Hán nô Nguyễn Phú Trọng không mần để binh đoàn tuyên giáo tiếp tục tung hô Trọng lú là bậc kiệt lặt bán trời bất đạo, ý lộn, bậc nhơn kiệt thế thiên hành đạo./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật