Breaking News:

latest

VỀ CHÁNH TRỊ, GIỮA MỸ VÀ TRUNG CỘNG KHÁC NHAU RA SAO?

VỀ CHÁNH TRỊ, GIỮA MỸ VÀ TRUNG CỘNG KHÁC NHAU RA SAO? A/ Trời đất, hết chuyện rồi hay sao mà bữa nay đặt ra câu hỏi vỡ lòng, ai mà không...

VỀ CHÁNH TRỊ, GIỮA MỸ VÀ TRUNG CỘNG KHÁC NHAU RA SAO?
A/ Trời đất, hết chuyện rồi hay sao mà bữa nay đặt ra câu hỏi vỡ lòng, ai mà không biết! Vậy chớ, nếu yêu cầu nói ngay lập tức - tỉ như hai đặc điểm thôi - nêu lên sự khác nhau, đó là 2 điểm nào? Tôi nghe thấy nhiều người "dân chủ" đi "khai trí" như ri:
* Mỹ đa đảng (ngoài đảng Cộng hòa và Dân chủ, còn một số đảng nữa); còn CHND Trung Hoa chỉ 1 đảng;
* Trong Hiến pháp Mỹ không hề có những điều khoản qui định sự lãnh đạo dành cho bất cứ đảng phái nào hết ráo; còn Trung cộng thì - dĩ nhiên - qui định đảng CSTQ là tổ chức lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Tưởng vậy là ... không đúng rồi đa! Nói luôn:
1) Hiến pháp CHND Trung Hoa (Trung cộng) năm 1975 quả là có qui định sự lãnh đạo của đảng CSTQ. Không chỉ một điều mà có tới 4 điều lận (điều 2, 13, 15, 16), nhắc đi nhắc lại cụm chữ “đảng Cộng sản lãnh đạo”. Chưa hết, điều 26 còn quy định “quyền lợi và nghĩa vụ của công dân” là: “phải ủng hộ sự lãnh đạo của đảng Cộng sản”!
Tuy nhiên, bản Hiến pháp năm 1975 đã không còn xài. Thay vào đó là bản "Hiến pháp Bát Nhị" (ban hành năm 1982, có sửa đổi vào năm 2004) hiện đang áp dụng tại nước Tàu.
Ngoài "Lời tựa" bản Hiến pháp Bát Nhị ghi công lao và vai trò của đảng CSTQ, khi đi vào nội dung bản Hiến pháp thì toàn bộ 138 điều khoản hoàn toàn KHÔNG xuất hiện cụm chữ "đảng Cộng sản Trung quốc"; từ điều 1 cho tới điều 138 KHÔNG CÓ điều khoản nào qui định đảng CSTQ lãnh đạo.

Giựt mình chưa?

2) Ngoài đảng CSTQ, bên xứ Tàu hiện thời còn có 8 đảng được chính thức công nhận. Thêm một cái nữa giựt mình chơi!

Gồm: Nông Công đảng 农工党 (đảng Dân chủ nông công Trung quốc), Trí Công đảng 致公党 (đảng Trí Công Trung quốc), Dân Kiến 民 建 (Kiến quốc dân chủ Trung quốc), Dân Tiến 民 進 (Xúc tiến dân chủ Trung quốc), Dân Minh 民 盟 (Đồng minh dân chủ Trung quốc), Dân Cách 民 革 (gọi tắt "Ủy ban cách mạng quốc dân đảng Trung quốc"), Đài Minh 台盟 (Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan), và Cửu Tam học xã 九三学社.

Các đảng phái "dân chủ", kêu bằng rợp trời luôn!

B/ Ta nói, bên Hoa lục xuất hiện yêu cầu: "đa đảng! đa đảng! đa đảng!". Mấy vị nắm quyền lực chóp bu ở Trung Nam Hải cười nhếch mép, "thích thì chiều". Vậy là, Tàu bèn có đa đảng.

Rồi, đòi bỏ những điều khoản trong Hiến pháp qui định đảng CSTQ lãnh đạo. Mấy vị ở Trung Nam Hải lại cười nhếch mép, "thích thì chiều". Vậy là, Hiến pháp Tàu bèn không còn điều khoản nào ghi đảng CS lãnh đạo.

Kết quả? Y NHƯ CŨ. Vẫn là đảng CSTQ cầm trịch hết thảy.

Té ra là "DÂN CHỦ ÂM BINH", hệt như các thầy pháp vẽ bùa tung vãi bốn phương. Thấy đa đảng, tung hô thắng lợi rỡ ràng, coi lại thì toàn đa đảng âm binh không!

*&*
Thành thử 2 đặc điểm nêu ở phần mở đầu bài viết không đủ gọi là sự khác nhau gì ráo giữa Mỹ với Tàu. "Đa đảng", đó, bên Tàu đang có. 

Đâu mới thực là sự khác nhau giữa Mỹ và Tàu?


Nguyễn Chương MT
-------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh: Trung Nam Hải.

- Quí bạn vào Googe, gõ "Hiến pháp Trung quốc 1982" là tìm được toàn văn bản Hiến pháp: từ điều 1 đến điều 138 hoàn toàn không có một dòng chữ nào ghi "đảng CSTQ lãnh đạo", không hề nhắc đến cụm chữ "đảng CSTQ"! 
Nhưng... đọc đi thì biết vì sao đảng CSTQ vẫn cầm trịch.
Không có nhận xét nào

Nội Bật