Breaking News:

latest

GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊ .

GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊ .  -Khi người Việt Nam chịu phí bị nhà nước bóc lột bằng tiền điện , xăng dầu cao vô lý . Đảng CSVN lại cho báo chí đăng ...

GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊ . 

-Khi người Việt Nam chịu phí bị nhà nước bóc lột bằng tiền điện , xăng dầu cao vô lý . Đảng CSVN lại cho báo chí đăng những bài giá điện , xăng ở tận bên .... Mỹ để so sánh. Thế là dân Việt lại tin và chấp nhận với suy nghĩ “ À MỸ NÓ CŨNG THẾ .....”

-Khi 39 con dân Việt Nam bị chết ngạt trong thùng một cách khốn nạn ở Anh . Đảng cho báo chí đăng hình những người di dân lậu nước khác . Thế là ngu dân Việt Nam tự an ủi rằng :” À , không phải riêng Vn mình . Họ cũng thế .v.v.” 

-Khi 3 miền Nam - Trung - Bắc luôn bị triều cường ngập lụt , vỡ đê , ô nhiễm . Đảng cho báo chí đăng trận lụt khủng khiếp ở Mỹ , Pháp .v.v. Thế là dân đen Việt Nam lại tự an ủi :” Nước ngoài cũng vậy ..” 

-Khi dân Hà Nội xếp hàng để xin nước bẩn độc hại để ăn uống mà vẫn bị nhiễm độc . Đảng cho báo chí đăng lại vụ ô nhiễm đường dẫn nước ở Mỹ như để thanh minh . Thế là dân đen Việt nam lại nghĩ “ à đến nước Mỹ còn bị cơ mà ..” 

-Khi khắp các tp lớn ở Việt nam bị ô nhiễm nặng . Người dân hít khí độc hại , tỉ lệ ung thư hàng đầu thế giới . Đảng lại cho đăng những con số thống kê ung thư ở nước khác . Thế là dân đen Việt Nam lại tự động viên :” à chẳng riêng gì Vn mình ..” 

-Khi hiệu trưởng Sầm Đức Xương , chánh án Nguyễn Hữu Linh , và các Đảng viên khác hiếp dâm trẻ em . Đảng lại cho báo chí đăng bài các quan chức ở phương Tây phạm tội hiếp dâm khác . Thế là dân ngu Việt nam lại nghĩ :” Bên Tây họ cũng vậy ..”

-Khi nạn tham nhũng ở Việt Nam trở thành quốc nạn bở lũ Đảng viên . Đảng lại cho đăng những quan chức ở nước ngoài tham nhũng . Thế là dân Việt Nam lại tin rằng:” Việt Nam tham nhũng ở mức độ ổn định ..”

Từ Đức MinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật