Breaking News:

latest

LÃNH TỤ

LÃNH TỤ Có người nói, khi xét một lãnh tụ, chỉ nên xét những chính sách của lãnh tụ đó đề ra có mang lại lợi ích gì cho đất nước hay không; ...

LÃNH TỤ

Có người nói, khi xét một lãnh tụ, chỉ nên xét những chính sách của lãnh tụ đó đề ra có mang lại lợi ích gì cho đất nước hay không; chứ không nên xét đến những việc liên quan đến đời sống cá nhân. 
Cũng phải thôi. Nếu đó là lãnh tụ của các nước tự do.
Lý do là ở các nước tự do, người ta không có cái thói quen tôn sùng lãnh tụ.  
Còn đối với các nước độc tài thì người ta tôn lãnh tụ lên thành thánh sống, tô vẽ sơn phết lãnh tụ từ cái ăn, cái ngủ. cái ỉa. cái đái. Điển hình như lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh, xét về phương diện lãnh đạo, có những chính sách gì? Hồ Chí Minh suốt đời làm tay sai cho ngoại bang; xin làm tay sai cho Mỹ không thành thì xoay sang làm tay sai cho Nga, Tàu; bê nguyên con những gì Nga, Tàu làm đem về áp đặt lên đất nước VN, bất kể nó có hợp lý, hợp "phong thổ" VN hay không! Cái "chính sách tay sai" của HCM đã tàn phá, huỷ diệt nhân lực, tài nguyên của đất nước qua hai cuộc chiến không cần thiết; và cuối cùng thành một quốc gia tay sai của Tàu như hiện nay, chưa nói đến chuyện có thể  nước cũng sẽ mất.

Nếu chỉ có thế thì người ta cũng chỉ cần phê bình những việc như thế. Nhưng bọn VC đã sơn phết, tô vẽ, nạm vàng nạm ngọc cho HCM. Nào là "người" nói được 29 thứ tiếng, là nhà đạo đức, nhà văn hoá thế giới, "người" suốt đời lo cho dân cho nước, hy sinh cả hạnh phúc cá nhân; "người" là cha già dân tộc, là bác của cả nước. Và cho đến bây giờ rất nhiều người VN vẫn còn tin "bác", tôn thờ "bác" như thánh sống.

Chính vì vậy mà khi nhắc đến HCM, ngoài việc nhắc đến sự nghiệp làm tay sai của "bác", người ta còn phải nhắc đến đời tư, những thứ thuộc về cá nhân của "bác" để phá vỡ những "huyền thoại" mà VC đã dựng lên chung quanh "bác". 

Điều đó vô cùng cần thiết. Hễ hình ảnh một HCM "lãnh tụ vĩ đại, đạo đức, thanh liêm, yêu nước, thương dân" còn sống trong lòng người Việt thì VC sẽ còn tiếp tục sống để đè đầu cỡi cổ áp bức, bóc lột người dân Việt. Chứ không phải người ta không biết "chính sách" của một lãnh tụ mới là điều cần soi xét, mà chỉ lo soi bới vào đời tư cá nhân.

Cho nên các nhà thông thái đừng chê những người chỉ moi những cái láo toét, đạo đức giả, mị dân, vô ơn, phản phúc ... của HCM ra mà phê phán.

Mà một con người phản phúc, vô ơn, đạo đức giả,  tráo trở thì cái chính sách nào của nó đề ra cũng là "chính sách tay sai", bán nước hại dân. Hai thứ đó liên quan mật thiết với nhau.

Ngo Du TrungKhông có nhận xét nào

Nội Bật