Breaking News:

latest

NHƠN CHUYỆN BẠO LOẠN VÀ HÔI CỦA Ở MỸ XIN NHẮC NGƯỜI MỸ NÊN BIẾT NHỮNG GÌ FBI SẼ ĐIỀU TRA

NHƠN CHUYỆN BẠO LOẠN VÀ HÔI CỦA Ở MỸ XIN NHẮC NGƯỜI MỸ NÊN BIẾT NHỮNG GÌ FBI SẼ ĐIỀU TRA Căn cứ vào Điều lệ dân quyền liên bang thì FBI sẽ đ...

NHƠN CHUYỆN BẠO LOẠN VÀ HÔI CỦA Ở MỸ XIN NHẮC NGƯỜI MỸ NÊN BIẾT NHỮNG GÌ FBI SẼ ĐIỀU TRA

Căn cứ vào Điều lệ dân quyền liên bang thì FBI sẽ điều tra và thi hành pháp luật dựa trên những Tiêu đề sau:

I. Tiêu đề 18, USC, Phần 249 - Matthew Shepard và James Byrd, Jr., Đạo luật phòng chống tội phạm đáng ghét: 

Đạo luật này khiến cho việc cố tình gây thương tích cho cơ thể hoặc cố gắng làm như vậy với lửa, súng hoặc vĩ khí nguy hiểm khác khi:

1. Tội phạm là do chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia của bất kỳ người nào. hoặc

2. Tội phạm được thực hiện do tôn giáo thực tế hoặc nhận thức, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính hoặc khuyết tật của bất kỳ người nào và tội phạm bị ảnh hưởng giữa các tiểu bang hoặc thương mại nước ngoài hoặc xảy ra trong phạm vi quyền tài phán hàng hải và lãnh thổ liên bang.

Luật cũng cung cấp tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho các khu vực pháp lý của tiểu bang, địa phương và bộ lạc để giúp họ điều tra, truy tố và ngăn chặn tội phạm thù hận hiệu quả hơn.

Luật pháp quy định thời hạn tù tối đa là 10 năm, trừ khi tử vong (hoặc cố giết) kết quả từ hành vi phạm tội, hoặc trừ khi hành vi phạm tội bao gồm bắt cóc hoặc cố bắt cóc, hoặc lạm dụng tình dục nghiêm trọng hơn hoặc cố tình lạm dụng tình dục nghiêm trọng hơn. 

Đối với các hành vi phạm tội không dẫn đến tử vong, có thời hiệu bảy năm. Đối với hành vi phạm tội dẫn đến tử vong, không có thời hiệu.

II. Tiêu đề 18, USC, Mục 241 - Âm mưu chống lại quyền 

Đạo luật này khiến cho hai hoặc nhiều người có âm mưu gây thương tích, áp bức, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ người nào của bất kỳ tiểu bang, lãnh thổ hoặc quận nào trong việc thực hiện miễn phí hoặc hưởng bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào được Hiến pháp bảo đảm cho anh ta / cô ta luật pháp của Hoa Kỳ, (hoặc vì anh ấy / cô ấy đã thực hiện như vậy).

Điều này càng khiến cho hai hoặc nhiều người đi ngụy trang trên đường cao tốc hoặc trong khuôn viên của người khác với mục đích ngăn chặn hoặc cản trở việc tập thể dục miễn phí hoặc hưởng bất kỳ quyền nào được bảo đảm.

Hình phạt thay đổi từ phạt tiền hoặc phạt tù đến mười năm, hoặc cả hai; và nếu kết quả tử vong, hoặc nếu các hành vi đó bao gồm bắt cóc hoặc cố bắt cóc, lạm dụng tình dục nghiêm trọng hoặc cố tình lạm dụng tình dục nghiêm trọng hoặc cố gắng giết người, sẽ bị phạt theo tiêu đề này hoặc bị phạt tù trong bất kỳ năm nào, hoặc cho cuộc sống, hoặc có thể bị kết án tử hình.

III. Tiêu đề 18, USC, Mục 242 - Tước quyền theo màu sắc của pháp luật 

Đạo luật này trở thành tội ác đối với bất kỳ người nào hành động dưới màu sắc của luật pháp, đạo luật, pháp lịnh, quy định hoặc tập quán cố ý tước đoạt hoặc gây ra sự tước đoạt của bất kỳ ai những quyền, đặc quyền hoặc quyền miễn trừ được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

Luật này tiếp tục nghiêm cấm một người hành động theo màu sắc của pháp luật, quy chế, pháp lịnh, quy định hoặc tập quán cố ý hoặc buộc bất kỳ người nào phải chịu các hình phạt, đau đớn hoặc hình phạt khác nhau, so với những quy định trừng phạt công dân đối với người đó là người ngoài hành tinh hoặc vì lý do màu sắc hoặc chủng tộc của anh ấy / cô ấy.

Các hành vi theo "màu của bất kỳ luật nào" bao gồm các hành vi không chỉ được thực hiện bởi các quan chức liên bang, tiểu bang hoặc địa phương trong giới hạn hoặc giới hạn của cơ quan hợp pháp của họ, mà còn các hành vi được thực hiện mà không vượt quá giới hạn của cơ quan có thẩm quyền hợp pháp của họ; với điều kiện, để các hành vi trái pháp luật của bất kỳ quan chức nào được thực hiện theo "màu sắc của bất kỳ luật nào", các hành vi trái pháp luật phải được thực hiện trong khi quan chức đó đang cố tình hoặc giả vờ hành động trong việc thực thi nhiệm vụ chính thức của mình. Định nghĩa này bao gồm, ngoài các quan chức thực thi pháp luật, các cá nhân như Thị trưởng, Hội đồng, Thẩm phán, Tuyên truyền viên Điều dưỡng, Bảo vệ, v.v., những người bị ràng buộc bởi luật pháp, pháp lệnh hoặc hải quan.

Hình phạt thay đổi từ phạt tiền hoặc phạt tù đến một năm, hoặc cả hai, và nếu kết quả thương tích cơ thể hoặc nếu các hành vi đó bao gồm sử dụng, cố gắng sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí nguy hiểm, chất nổ hoặc lửa sẽ bị phạt hoặc bị phạt tù đến mười năm hoặc cả hai, và nếu kết quả tử vong, hoặc nếu các hành vi đó bao gồm bắt cóc hoặc cố bắt cóc, lạm dụng tình dục nghiêm trọng hoặc cố gắng lạm dụng tình dục nghiêm trọng hơn, hoặc cố gắng giết, sẽ bị phạt theo tiêu đề này hoặc bị phạt tù cho bất kỳ nhiệm kỳ năm hoặc suốt đời, hoặc cả hai, hoặc có thể bị kết án tử hình.

IV. Tiêu đề 18, USC, Mục 245 - Các hoạt động được bảo vệ liên bang 

1. Đạo luật này nghiêm cấm cố ý gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp hoặc cố gắng làm như vậy, bằng võ lực hoặc đe dọa dùng võ lực của bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào vì hoạt động của họ như:

a.Một cử tri, hoặc người đủ điều kiện để bỏ phiếu ...;
b. Người tham gia vào bất kỳ lợi ích, dịch vụ, đặc quyền, chương trình, cơ sở hoặc hoạt động nào do Hoa Kỳ cung cấp hoặc quản lý;
c. Người nộp đơn xin việc làm liên bang hoặc nhơn viên của chánh phủ liên bang;
d. Một bồi thẩm hoặc hội thẩm tương lai tại tòa án liên bang; và
e. người tham gia vào bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chánh của Liên bang.

2. Cấm cố ý gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp hoặc cố gắng làm như vậy, bằng võ lực hoặc đe dọa dùng võ lực của bất kỳ người nào vì chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia và vì hoạt động của anh ta / cô ta như:

a. Một sinh viên hoặc người nộp đơn nhập học vào bất kỳ trường công hoặc trường cao đẳng công lập;
b. Người tham gia vào bất kỳ lợi ích, dịch vụ, đặc quyền, chương trình, cơ sở hoặc hoạt động nào được cung cấp hoặc quản lý bởi chánh quyền tiểu bang hoặc địa phương;
c. Người nộp đơn cho việc làm tư nhơn hoặc nhà nước, nhơn viên tư nhơn hoặc nhà nước; một thành viên hoặc người nộp đơn cho thành viên trong bất kỳ tổ chức lao động hoặc hội trường tuyển dụng; hoặc người nộp đơn xin việc làm thông qua bất kỳ cơ quan lao động, tổ chức lao động hoặc hội trường tuyển dụng;
d. Một bồi thẩm hoặc hội thẩm tương lai tại tòa án tiểu bang;
e. Một khách du lịch hoặc người sử dụng của bất kỳ cơ sở thương mại giữa các tiểu bang hoặc nhà cung cấp chung; hoặc là
f. Một người bảo trợ của bất kỳ chỗ ở công cộng nào, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, phòng ăn trưa, quán bar, trạm xăng, nhà hát ... hoặc bất kỳ cơ sở nào phục vụ công chúng và chủ yếu tham gia bán thực phẩm hoặc đồ uống để tiêu thụ tại cơ sở.

3. Cấm can thiệp bằng võ lực hoặc đe dọa dùng võ lực đối với bất kỳ người nào vì anh ta hoặc cô ta đã hoặc đang đe dọa người đó hoặc bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào khác tham gia hoặc tạo cho người khác cơ hội hoặc sự bảo vệ để tham gia, hoặc trợ giúp một cách hợp pháp hoặc khuyến khích người khác tham gia vào bất kỳ lợi ích hoặc hoạt động nào được liệt kê trong các mục (1) và (2), ở trên mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia.

Hình phạt thay đổi từ phạt tiền hoặc phạt tù đến một năm, hoặc cả hai, và nếu kết quả thương tích cơ thể hoặc nếu các hành vi đó bao gồm sử dụng, cố gắng sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vĩ khí nguy hiểm, chất nổ hoặc lửa sẽ bị phạt hoặc bị phạt tù đến mười năm hoặc cả hai, và nếu kết quả tử vong hoặc nếu các hành vi đó bao gồm bắt cóc hoặc cố bắt cóc, lạm dụng tình dục nghiêm trọng hoặc cố gắng lạm dụng tình dục nghiêm trọng hoặc cố gắng giết người, sẽ bị phạt tù trong bất kỳ năm nào hoặc cho cuộc sống hoặc có thể bị kết án tử hình.

V. Tiêu đề 18, USC, Phần 247 - Đạo luật phòng chống tội phạm nhà thờ năm 1996 

1. Cấm cố ý đào tẩu, làm hư hại hoặc phá hủy bất kỳ tài sản tôn giáo nào, vì các đặc điểm tôn giáo, chủng tộc hoặc sắc tộc của tài sản đó, hoặc

 2. Cản trở có chủ ý bằng võ lực hoặc đe dọa dùng võ lực, hoặc cố gắng cản trở bất kỳ người nào để hưởng thụ niềm tin tôn giáo miễn phí của người đó. Nếu mục đích của tội phạm được thúc đẩy vì lý do thù địch tôn giáo, thì phải chứng minh rằng tài sản thực sự tôn giáo có mối liên hệ đầy đủ với thương mại giữa các tiểu bang hoặc nước ngoài. Tuy nhiên, nếu mục đích của tội phạm có động cơ chủng tộc, không có yêu cầu phải thỏa mãn điều khoản thương mại giữa các tiểu bang hoặc nước ngoài.

Hình phạt thay đổi từ một năm tù và phạt tiền hoặc cả hai, và nếu thương tích cơ thể gây ra cho bất kỳ người nào, bao gồm bất kỳ nhân viên an toàn công cộng nào thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hoặc nghiêm khắc của hành vi bị cấm bởi phần này và vi phạm là do hỏa hoạn hoặc một vụ nổ, phạt tiền theo tiêu đề này hoặc phạt tù không quá bốn mươi năm hoặc cả hai; hoặc nếu các hành vi đó bao gồm sử dụng, cố gắng sử dụng hoặc đe dọa sử dụng võ khí nguy hiểm, chất nổ hoặc lửa sẽ bị phạt theo tiêu đề này và bị phạt tù đến hai mươi năm, hoặc cả hai, và nếu kết quả tử vong hoặc nếu hành vi đó gây ra bao gồm bắt cóc hoặc cố gắng bắt cóc, lạm dụng tình dục nghiêm trọng hoặc cố gắng lạm dụng tình dục nghiêm trọng hoặc cố gắng giết người, sẽ bị phạt theo tiêu đề này và bị phạt tù trong bất kỳ nhiệm kỳ nào trong nhiều năm hoặc cả đời, hoặc cả hai,

VI. Tiêu đề 18, USC, Phần 248 - Đạo luật Tự do Tiếp cận Phòng khám (FACE) 

Đạo luật này nghiêm cấm:

1. Sử dụng võ lực hoặc đe dọa dùng võ lực hoặc cản trở thể chất, cố ý gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp hoặc cố gắng gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp vào bất kỳ người nào hoặc bất kỳ nhóm người nào có được hoặc cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản; 

2. Sử dụng võ lực hoặc đe dọa dùng võ lực hoặc cản trở thể chất để cố ý gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp hoặc cố gắng gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp vào bất kỳ người nào thực hiện hợp pháp hoặc tìm cách thực hiện quyền Sửa đổi Đầu tiên về quyền tự do tôn giáo tại nơi thờ cúng tôn giáo; hoặc 

3. Cố ý làm hư hại hoặc phá hủy tài sản của một cơ sở, hoặc cố gắng làm điều đó, bởi vì cơ sở đó cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản hoặc cố ý làm hư hại hoặc phá hủy tài sản của một nơi thờ cúng tôn giáo. Đạo luật này không áp dụng cho lời nói hoặc hành vi biểu cảm được bảo vệ bởi Bản sửa đổi đầu tiên. Biểu tình không cản trở là hợp pháp.

Hình phạt thay đổi từ phạt tiền hoặc phạt tù đối với một hành vi phạm tội chỉ liên quan đến sự cản trở thể chất bất bạo động, tiền phạt sẽ không quá 10.000 Mỹ kim và thời gian phạt tù sẽ lên đến sáu tháng, hoặc cả hai, cho lần vi phạm đầu tiên: và tiền phạt sẽ, bất kể phần 3571, có thể lên tới 25.000 Mỹ kim và thời gian phạt tù sẽ không quá 18 tháng, hoặc cả hai, cho lần vi phạm tiếp theo; và nếu kết quả thương tích cơ thể, thời gian bị giam cầm sẽ lên đến mười năm, và nếu kết quả tử vong, nó sẽ là trong bất kỳ nhiệm kỳ năm hoặc suốt đời.

VII. Tiêu đề 18, USC, Mục 844 (h) - Quy chế kiểm soát chất nổ liên bang 

Bất cứ ai:

1. Sử dụng lửa hoặc chất nổ để gây ra bất kỳ trọng tội nào có thể bị truy tố tại tòa án của Hoa Kỳ, hoặc 

2. Mang theo chất nổ trong ủy ban của bất kỳ trọng tội nào có thể bị truy tố tại tòa án của Hoa Kỳ, bao gồm một trọng tội quy định hình phạt nâng cao nếu phạm tội sử dụng võ khí hoặc thiết bị nguy hiểm hoặc nguy hiểm, ngoài hình phạt được quy định cho trọng tội đó, sẽ bị phạt tù 5 năm nhưng không quá 15 năm. Trong trường hợp bị kết án lần thứ hai hoặc sau đó theo tiểu mục này, những người đó sẽ bị kết án tù trong mười năm nhưng không quá 25 năm.

VIII. Tiêu đề 42, USC, Mục 3631 - Can thiệp hình sự với quyền có nhà ở công bằng 

Đạo luật này làm cho bất hợp pháp đối với bất kỳ cá nhơn nào, bằng cách sử dụng võ lực hoặc đe dọa sử dụng võ lực, gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp (hoặc cố gắng gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp), bất kỳ quyền nhà ở của người nào vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, tình trạng gia đình hoặc nguồn gốc quốc gia. Trong số những quyền nhà ở được liệt kê trong quy chế là:

a. Bán, mua hoặc cho thuê nhà ở;
b. Nghề nghiệp của một ngôi nhà;
c. Tài chính của một ngôi nhà;
d. Ký kết hợp đồng hoặc đàm phán cho bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên;
e. Đăng ký hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ, tổ chức hoặc cơ sở nào liên quan đến việc bán hoặc cho thuê nhà ở.

Đạo luật này cũng khiến cho việc sử dụng võ lực hoặc đe dọa sử dụng võ lực, gây thương tích, đe dọa hoặc can thiệp vào bất kỳ ai đang giúp đỡ một cá nhơn hoặc nhóm người thực hiện quyền nhà ở của họ là bất hợp pháp.

Hình phạt thay đổi từ mức phạt lên tới 1.000 Mỹ kim hoặc phạt tù đến một năm, hoặc cả hai, và nếu kết quả thương tích cơ thể, sẽ bị phạt tới 10.000 Mỹ kim hoặc bị phạt tù đến mười năm, hoặc cả hai, và nếu kết quả tử hình, sẽ phải chịu phạt tù cho bất kỳ nhiệm kỳ năm hoặc suốt đời.

IX. Tiêu đề 42, USC, Mục 14141 - Mô hình và thực hành 

Đạo luật dân sự này là một điều khoản trong Đạo luật kiểm soát tội phạm năm 1994 và khiến cho bất kỳ cơ quan chánh quyền, hoặc đại lý nào, hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cơ quan chánh quyền đều tham gia vào một khuôn mẫu hoặc thực hành hành vi của các nhơn viên thực thi pháp luật hoặc bởi các quan chức hoặc nhơn viên của bất kỳ cơ quan chánh phủ nào chịu trách nhiệm quản lý tư pháp vị thành niên hoặc tống giam người chưa thành niên tước quyền của người dân, đặc quyền hoặc quyền miễn trừ được Hiến pháp hoặc pháp luật Hoa Kỳ bảo vệ hoặc bảo vệ.

Bất cứ khi nào Tổng chưởng lý có lý do hợp lý để tin rằng một sự vi phạm đã xảy ra, Tổng chưởng lý, hoặc nhân danh Hoa Kỳ, có thể trong một vụ kiện dân sự có được sự cứu trợ công bằng và tuyên bố phù hợp để loại bỏ mô hình hoặc thực tiễn.

Các loại hành vi sai trái được bảo hiểm bao gồm, trong số những điều khác:

a. Lực lượng quá mức
b. Quấy rối phân biệt đối xử
c. Bắt giữ sai
d. Hành vi cưỡng ép tình dục
e. Dừng, tìm kiếm hoặc bắt giữ bất hợp pháp

Qua những quy định và biện pháp chế tài trên thì đám khủng bố Antifa và đám hôi của ăn theo sẽ cháy túi, mọt gông. FBI đang ráo riết truy nã để truy tố trước pháp luật lũ khủng bố Antifa khốn kiếp này./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật