Breaking News:

latest

THẦY NGU HƠN TRÒ!

THẦY NGU HƠN TRÒ! Có một bài toán lớp 2, mà không cần học sinh giỏi, chỉ cần học sinh đừng quá dốt là dễ dàng làm được. Bài toàn như sau: 8-...

THẦY NGU HƠN TRÒ!

Có một bài toán lớp 2, mà không cần học sinh giỏi, chỉ cần học sinh đừng quá dốt là dễ dàng làm được.

Bài toàn như sau: 8-3+3 =?
Điều đáng nói là đáp án của học sinh là 8. Vì 8-3=5; 5+3=8.

Thế mà cô giáo thời anh Nhạ ngọng lại phê là: Con chưa hiểu bài. Và theo cô  giáo này thì phải làm như sau:
3+3=6; 8-6=2

Lập luận mà cô giáo đưa ra là áp dụng câu “nhân chia trước, cộng trừ sau”.

Trời ạ! Đây chỉ là cách nói. Có nghĩa là nếu trong một dãy phép tính, mà có cả phép nhân, phép chia, phép cộng, phép trừ, thì phải làm nhân chia trước cộng trừ sau.

Vế thứ 2 là trong một dãy phép tính chỉ có nhân chia hay công trừ thì phải lần lượt thực hiện từ trái  qua phải.

Một điều rất cơ bản mà ít người nhớ. Đó là phép chia chỉ là một dạng của phép nhân. Ví dụ: 10:2 chẳng qua là phép nhân 10x1/2.

Tương tự phép cộng và phép trừ cũng vậy: Phép trừ chẳng qua cũng là một dạng của phép cộng. Ví du: 8-5; cũng có thể viết 8+(-5).

Đây mới đúng là lúc mà :"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn và rực rỡ như ngày nay"

Thầy cô mà ngu như thế hèn chi mà nền giáo dục ngày càng lụn bại.

Báo Mới số ra hôm nay(5/5/2020) có bài: “Trò làm 8-3+3=8, giáo viên đưa đáp án là 2, dân mạng tranh cãi kịch liệt”.

Theo đó: “Phép tính gây ra cuộc tranh cãi chưa hồi kết, vậy theo bạn câu trả lời là 8 hay 2 mới đúng.
(https://baomoi.com/tro-lam-8-3-3-8-giao-vien-dua-dap-an-la-2-dan-mang-tranh-cai-kich-liet/c/35276675.epi)

 Một số cho rằng giáo viên chấm sai, nhưng cũng không ít người đồng tình câu trả lời của giáo viên.
"Theo nguyên tắc thì nhân chia trước, cộng trừ sau. Nếu cộng trước, trừ sau thì rõ ràng là giáo viên đúng", một người bình luận.

"Nhân chia trước cộng trừ sau chỉ là cách nói thôi, không nhất thiết cứ lần lượt cộng xong rồi mới trừ. Trong Toán học chỉ ưu tiên nhân chia trước. Rõ ràng đáp án là 8", một tài khoản phản bác.

Theo bạn, đáp án nào đúng, là 2 hay 8?

Thao Ngoc 5/6
Không có nhận xét nào

Nội Bật