Breaking News:

latest

THƠ TẶNG Ả Trần Kiều Ngọc

THƠ TẶNG Ả Trần Kiều Ngọc Khi xưa em xạo bà con Em chỉ chống xấu, ác và thế thôi Nay thì vật đổi, sao dời Em hùa theo quỷ George Floyd phá đ...

THƠ TẶNG Ả Trần Kiều Ngọc

Khi xưa em xạo bà con
Em chỉ chống xấu, ác và thế thôi
Nay thì vật đổi, sao dời
Em hùa theo quỷ George Floyd phá đời

Tên em là con Chúa Trời 
Teresa Ngọc họ Trần là Em
Hùa theo lũ Bê Lờ Em (BLM)
Chúng đốt tượng Chúa, đốt luôn Giáo đường 

Chúng là một lũ bất lương 
Cái xấu, cái ác chúng chường ường ra
Vậy mà em vẫn xông pha
Ủng hộ xấu, ác kỳ nha Ngọc Kiều ?

Thì ra em điếm miệng siêu
Chống xấu, chống ác là chiêu gạt người
Mười mươi em người Việt Tân 
Trước chống xấu, chống ác nay cần chống Trump

Anh nghe thum thủm Ngọc à
Mùi em ngạ quỷ, dạ xoa, điếm đời
Đảo điên dối Chúa, gạt Trời
Tiếng nhơ còn mãi ngàn đời đó em

Nay anh quyết cải họ em
Chuyển Trần sang họ Ả Trần thối tha
Teresa cũng gỡ ra
Chỉ còn có mỗi Ả Trần với tên

Kiều Ngọc là giống Kên Kên 
Xấu ác không chống lại bênh đảng Lừa
Theo phường đá cá lăn dưa
Tao phải cải họ để chừa mày ra

Ả Trần Ích Tắc xấu xa
Sẽ là tổ phụ đó nha Ngọc Kiều./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật