Breaking News:

latest

ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC GỬI THƯ CHO VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC GỬI THƯ CHO VIỆT NAM  Nhân dịp tổng biên tập Thời Báo Hoàn Cầu của đảng CSTQ Hồ Tích Tiến “gửi thư cho người Vi...

ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC GỬI THƯ CHO VIỆT NAM 

Nhân dịp tổng biên tập Thời Báo Hoàn Cầu của đảng CSTQ Hồ Tích Tiến “gửi thư cho người Việt Nam” nên mình phỏng vấn đại tá Lương Tuấn Anh để rộng đường dư luận.

- Thưa đại tá, ông nghĩ sao về “lá thư gửi người Việt Nam” của ông Hồ Tích Tiến ?
- Nó cũng giống như thời kỳ 1979, trước khi đánh Việt Nam thì ông Đặng Tiểu Bình đứng bên kia bên giới “tỉu na má đảng CSVN” vậy. Cái khác nhau chỉ là ngôn từ thể hiện mà thôi. 

- Nhưng năm đó thì ông Đặng là lãnh đạo đảng CSTQ, còn ông Hồ Tích Tiến thì chức vụ bé hơn nhiều, không tương tự lắm thưa ông.
- Năm đó ông Đặng phát biểu thay mặt cho đảng CSTQ, còn lần này ông Hồ Tích Tiến phát biểu cũng là thay mặt cho đảng CSTQ. Cần thấy là với đảng CSTQ thì phe chủ chiến với Mỹ hay phe chủ hoà với Mỹ đều muốn lấy phần Biển Đông của Việt Nam. Lá thư được Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đăng lên thì nó có giá trị ngoại giao chứ không chỉ là quan điểm cá nhân của ông Hồ Tích Tiến.

- Mục đích sâu xa nhất của việc gửi thư là gì ?
- Là làm chậm lại tiến trình ký kết đối tác chiến lược với Mỹ, đảng CSTQ đang muốn đảng CSVN dùng dằng để họ tranh thủ thêm thời gian nhằm thực hiện tính toán chiến thuật quân sự và đàm phán với Mỹ lúc này. Bàn cờ Trung- Mỹ đang đánh rất nhanh, tranh thủ một ngày là có khi được lợi hẳn một bước đi.

- Vậy nếu đảng CSVN lần này lại không ký kết hay chậm ký kết đối tác chiến lược với Mỹ thì đảng CSTQ có buông tha cho Việt Nam không ?
- Không, dù đảng CSVN không ký với Mỹ thì họ cũng không buông tha Biển Đông, từ 1954 đến nay Biển Đông có bao giờ được yên đâu. Không ký với Mỹ mới là mất Biển Đông. Bài học của VNCH năm 1974 vẫn còn đó. Trước 1973, Trung Quốc có dám lấy Hoàng Sa đâu.

- Ông Hồ Tích Tiến viết “một là, Mỹ không hề mong muốn tốt cho Việt Nam...”, ông đánh giá ra sao ?
- Vấn đề thứ nhất là Việt Nam sẽ không tốt gì nếu mất Biển Đông. Vấn đề thứ hai là có hay không có Mỹ thì Việt Nam cũng phải giữ Biển Đông. Vấn đề thứ 3 là không nhờ Mỹ lúc này thì nhờ được nước nào.

- Tiếp theo, “hai là dốc sức phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam..” là gì ?
- Ah, đoạn này là nhắc đảng CSVN đội lại cái vòng kim cô “16 vàng 4 tốt” thôi. Khi nào con khỉ quên cái vòng kim cô thì ông thầy tu lại niệm chú để nhắc nhở.

- “Ba là Trung Quốc và Việt Nam đều là nước XHCH...”
- Ah, đoạn này là hàm ý đe doạ ngầm là theo Mỹ thì có thế bị Mỹ làm mất chế độ. Ý tiếp theo nữa là “nếu Mỹ không làm đảng CSVN mất chế độ thì đảng CSTQ cũng làm đảng CSVN mất chế độ”

- Liệu đảng CSTQ có đủ sức làm đảng CSVN mất chế độ lúc này không ?
- Có thể. Đảng CSVN làm mất lòng dân rất nhiều. Đảng khăn đỏ biết rõ là đảng khăn rằn đang cầm ngọn cờ dân chủ giả cầy đứng phục sẵn sau lưng mình. 

- Ở phần “Bốn là...” thì đảng CSTQ ám chỉ Mỹ có thể dùng thế lực thù địch để lật đổ đảng CSVN. Điều này là sao ?
- Các “thế lực thù địch” mà đảng CSTQ ám chỉ trong phần này cũng là do đảng CSTQ nuôi ra phần lớn mà thôi. Hãy nhìn “phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” là rõ. Một khi Mỹ làm đảng CSTQ suy yếu thì cái đám này cũng suy yếu, lo gì.

- Hiện nay trong binh đoàn 49 tại Việt Nam đang truyền bá một quan điểm là “nhiều quốc gia không có biển cũng không sao cả”. Đại tá nghĩ họ muốn nói gì ?
- Họ muốn đảng CSVN nghĩ rằng nếu mất Biển Đông thì Việt Nam không có biển như các quốc gia không có biển cũng sống được. Miễn là đảng CSVN giữ được chế độ. Đảng CSTQ muốn đảng CSVN phải coi tồn vong của chế độ quan trọng hơn Biển Đông.

- Đảng CSTQ muốn gì ở Việt Nam nhất ?
- Một chế độ thần phục hoàn toàn, tên là XHCN hay tên gì khác cũng không quan trọng.

Hữu Minh
Không có nhận xét nào

Nội Bật