Breaking News:

latest

ĐẬP TAM HIỆP KHÔNG SỤP THÌ CŨNG NGÃ NGHIÊNG

Đập Tam Hiệp không sụp thì cũng ngã nghiêng ĐẬP TAM HIỆP KHÔNG SỤP THÌ CŨNG NGÃ NGHIÊNG Cái đập Tam Hiệp gần đi qua quá đà sức...

Đập Tam Hiệp không sụp thì cũng ngã nghiêng
ĐẬP TAM HIỆP KHÔNG SỤP THÌ CŨNG NGÃ NGHIÊNG

Cái đập Tam Hiệp gần đi qua quá đà sức chứa và nó có thể toang lúc nào không biết. Nó giống như quả núi nằm trên sợi dây và có thể sụp nay mai khó đoán được. Có sụp thì thê thảm và không sụp cũng thảm thể

Con đường nào cũng tới La Mã là con đập sẽ sụp và sẽ sụp khi nào chưa biết 

Mưa trên nguồn đổ xuống càng ngày càng nhiều. Một bể nước không có thiên nhiên và lụt thượng nguồn do bàn tay đảng Cộng Sản tạo ra. Tuần qua tin tức thế giới nói mực nước cao hơn 20 mét là quá lớn

Tưởng tượng hồ chứa lớn hơn nước Việt Nam. Trận lụt này tăng hồ chưa lên gấp ba đến bốn lần Việt Nam. Sức ép mạnh đáng kể và sức ép dồn về cái đập Tam Hiệp là quá sức chịu đựng rồi

Tưởng tượng dưới lòng đất bị sự ép rất nặng và mạch núi lửa cũng bị ép và đế lúc sức ép qua khỏi cân bằng thì nó sẽ làm động đất khắp nơi

Cho dù cái đập không sụp nước rút dần thì lòng đất từ sức ép nó trổi lên thì động đất càng lớn

Chưa nói trái đất trục xoay thay đổi vì lượng nước quá lớn. Trục xoay trái đất thay đổi nó sẽ thay đổi khí hậu trầm trọng có thể mưa càng lớn và trôi luôn cái đập luôn

Cái đập mà trôi lượng nước bằng 4 nước hợp lại Thái, Việt Nam, Lào và Cam dổ xuống quét sạch hạ nguồn như chơi

Lượng nước tuông xuống thì không những ngập và nó còn gây nhiều chấn động như động đât sụt lở và vô số tai ương

Nếu đập sụp khỏi cần bàn

Nếu đập không sụp thì cũng nhiều tai ương ụp tới

Cái đập Tam Hiệp là một cái dây tròng thắt cổ Trung Quốc và người Trung Quốc hiện thời

Còn 11 cái đập thuợng nguồn sông Mê Kông cũng nguy hiểm không hơn không kém gì đập Tam Hiệp. Mưa lớn ở vùng Hoàng Hà và Ấn Độ và nghe nói lượng tuyết ở Hi Mã Lập Sơn sẽ lập kỷ lục năm nay

Đây là cái tròng thứ nhì và đúng lúc mùa hè sang năm không chừng toang luôn 11 cái đập thượng nguồn

Lòng tham vô đáy là thế

Võ quýt dày có móng tay nhọn đúng không!

Trung Quốc dày thì có ông Trời nhọn vắt cái đầu Trung Quốc nay mai

Tôi nghe tin đồn năm nay Trung Quốc sẽ có chỗ có nạn đói. Kỳ này cả thế giới chẳng ai ưa gì Trung Quốc. Tiền Trung Quốc còn nhiều cần gì mấy thằng giãy chết giúp

Đúng là ông Trời phạt kẻ ngông cuồng Trung Quốc và chúng ta đang chứng kiến bằng đôi mắt và tai nghe thời thế kỷ 21

Tóm lại đường nào cũng chết. Cái đập toang hay không toang đều chết cả

Trởi định và Trời làm. Chế độ Trung Quốc e không tồn tại lâu đâu

Chấm hết!


Jason Nguyen
Không có nhận xét nào

Nội Bật