Breaking News:

latest

CÓ NÊN RÀ SOÁT LẠI QUYỀN LỰC NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN..?!

CÓ NÊN RÀ SOÁT LẠI QUYỀN LỰC NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN..?! Trong bối cảnh chính trị Việt Nam – Trung Quốc hiện tại trước hiểm ...

CÓ NÊN RÀ SOÁT LẠI QUYỀN LỰC NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN..?!

Trong bối cảnh chính trị Việt Nam – Trung Quốc hiện tại trước hiểm họa mất nước đang trở thành công khai và hiện thực hơn bao giờ hết bởi sự thôn tính và xâm lược từ giặc Trung Quốc ,những con người yêu nước cần phải xây dựng nên cuộc cách mạng toàn dân ,toàn quân chống giặc Trung Quốc và cần phải xây dựng nên một bộ máy đảng “KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC” đây là nhiệm vụ hệ trọng để cứu lấy tổ quốc và dân tộc Việt Nam

Đại biểu Quốc hội trách nhiệm ,nghĩa vụ là vì DÂN ,thay mặt cho DÂN cũng như trực tiếp quản lý đất nước của tổ tiên để lại ,NHÂN DÂN giao phó ,hiểu được tâm tư tình cảm nguyện vọng của DÂN ,làm việc vì DÂN ….chứ không ai chấp nhận một Quốc Hội Nhân Dân tù mù ,bù nhìn chỉ làm theo chỉ thị nội dung được áp đặt từ một đường lối ,chủ trưởng ,từ đó cần phải xây đựng “một Quốc Hội Nhân Dân” mà ở đó phải thực thi nghĩa vụ ,trách nhiệm của quyền lực nhân dân…

Tướng Trương Giang Long đã nói “Trung Quốc cài cắm hàng trăm mà nhân cho hằng trăm..” Từ đó cần phải xây dựng nên một quyền lực thực thụ thuộc về nhân dân ,thuộc về Việt Nam ,tất cả người lãnh đạo ,đại biểu Quốc Hội Nhân Dân hay cho dù đảm nhiệm vai trò ,chức vụ gì ở vị trí lãnh đạo nào đều cần phải đưa ra quan điểm ,chương trình hành động cũng như phải chịu trách nhiệm về các quyết định ,quyết sách của chính mình ,nhất là cần phải đưa ra quan điểm đối với Trung Quốc ….

Quốc Hội là quyền lực cao nhất của sự vận hành thể chế chính trị Việt Nam ,trong bối cảnh chính trị Việt Nam hiện tại cần phải rà soát lại tất cả quyền lực của các vị Đại biểu Quốc hội vì khi “MỘT QUỐC HỘI” từ “TƯ TƯỞNG” luôn đặt nặng lòng dân cũng như luôn luôn xem TRUNG QUỐC là kẻ thù hiện thực và có thể dẫn đến mất nước ,nhà tan thành nô lệ thì tất cả tư duy ,hành động quyết định điều “VÌ DÂN CỨU NƯỚC” ,”VÌ NƯỚC KHÁNG TRUNG” …

“Condition Of Slavery”Không có nhận xét nào

Nội Bật