Breaking News:

latest

NHỮNG CƠ SỞ ĐỂ CHÍNH THỨC VẠCH MẶT TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Trương Quốc Huy

NHỮNG CƠ SỞ ĐỂ CHÍNH THỨC VẠCH MẶT TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Trương Quốc Huy Trọc phú Hoàng Kiều ném Tôm Hùm, rượu Tây vô họng đám xôi th...

NHỮNG CƠ SỞ ĐỂ CHÍNH THỨC VẠCH MẶT TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Trương Quốc Huy

Trọc phú Hoàng Kiều ném Tôm Hùm, rượu Tây vô họng đám xôi thịt nhân danh Việt Nam Cộng Hòa để vừa xoa dịu những phát ngôn báng bổ Việt Nam Cộng Hòa của nó, vừa lôi kéo đám xôi thịt giá áo túi cơm này về phía Việt cộng. 

Đệ tử ruột của Việt cộng nằm vùng Hoàng Kiều là cộng phỉ con Trương Quốc Huy thì kêu gọi quyên góp ủng hộ cho Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chỉ trong vòng 21 giờ ngày 23/4/2020 đã có tới 62,2 ngàn Mỹ kim đổ vào tài khoản của nó và nó tuyên bố sẽ đóng tài khoản vì mục đích ban đầu nó cần là 8 ngàn Mỹ kim. Chỉ 5 ngày sau, vào ngày 28/4 nó chém một đao vào lưng Việt Nam Cộng Hòa với khẳng định Việt Nam Cộng Hòa vĩnh viễn không thể phục hồi.

Sau khi cộng phỉ con đóng tài khoản kia thì mãi tới hôm qua có người đã lên kênh Ngụy Vũ Radio tố cáo cộng phỉ con Trương Quốc Huy rằng phía Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn chưa nhân được đồng nào từ Trương Quốc Huy, cá nhơn cũng có viết mấy dòng nhắn gởi cho fan cuồng của cộng phỉ con Trương Quốc Huy nhắc nhở xem tiền nông tới đâu thì khoảng 01 giờ sau cộng phỉ con Trương Quốc Huy có thông báo tiền đã đến tay các nơi cần đến.

Hay, một tuồng diễn khá cao tay đúng bài bản của Việt cộng mà chắc chắn sẽ có sự đạo đức của trùm Việt cộng nằm vùng Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên của Việt cộng, từng là kẻ tham gia tích cực trong phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn theo Việt cộng để phá hoại chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Những ai có tư duy độc lập, có đủ khả năng am tường về chánh trị, hiểu rõ bản chất của Việt cộng sẽ không khó nhận ra rất nhiều kẽ hở trong trò bịp bợm, đánh phá cộng đồng người Việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản của tên cộng phỉ con Trương Quốc Huy. 

Những ai vì mù quáng tin theo tên cộng phỉ con Trương Quốc Huy thì hãy lắng đọng lại để kịp sửa mình. Riêng đám bò đỏ, bò vàng đang vây quanh bảo vệ cho cộng phỉ con Trương Quốc Huy thì miễn bàn, miễn tiếp, miễn tranh luận tại những bài viết vạch mặt cộng phỉ con Trương Quốc Huy sắp tới của tui./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật