Breaking News:

latest

HÃY TƯỞNG TƯỢNG BẠN SINH NĂM 1900

Hãy tưởng tượng bạn sinh năm 1900. Khi bạn 14 tuổi, Chiến tranh Thế giới tôi bắt đầu và kết thúc khi bạn 18 tuổi với 22 triệu người chết. Ng...

Hãy tưởng tượng bạn sinh năm 1900.

Khi bạn 14 tuổi, Chiến tranh Thế giới tôi bắt đầu và kết thúc khi bạn 18 tuổi với 22 triệu người chết.

Ngay sau một đại dịch toàn cầu, cúm Tây Ban Nha, xuất hiện, giết chết 50 triệu người. Và bạn vẫn sống và 20 tuổi.

Khi bạn 29 tuổi, bạn sống sót qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt  đầu với sự sụp đổ của Giao dịch Chứng khoán New York, gây ra lạm phát,  thất nghiệp và đói kém.

Khi bạn 33 tuổi, Đức Quốc xã sẽ đến với quyền lực.

Khi bạn 39 tuổi, Thế chiến II bắt đầu và kết thúc khi bạn 45 tuổi với  60 triệu người chết. Trong cuộc tàn sát, 6 triệu người Do Thái chết.

Khi bạn 52 tuổi, Cuộc chiến Triều Tiên bắt đầu.
 Khi bạn 64 tuổi, Chiến tranh Việt Nam bắt đầu và kết thúc khi bạn 75. tuổi.

Một đứa trẻ sinh năm 1985 nghĩ rằng ông bà của mình không biết cuộc  sống khó khăn như thế nào, nhưng chúng đã sống sót qua nhiều cuộc chiến  tranh và thảm họa.

Hôm nay chúng ta có tất cả sự thoải mái trong  một thế giới mới, giữa một đại dịch mới. Nhưng chúng tôi phàn nàn vì  chúng tôi cần phải đeo khẩu trang. Chúng ta phàn nàn vì chúng ta phải ở  lại nhà của mình nơi chúng ta có thức ăn, điện, nước chạy, wifi, thậm  chí Netflix! Không ai trong số đó tồn tại trong ngày đó. Nhưng nhân loại  đã sống sót qua những hoàn cảnh đó và không bao giờ mất niềm vui sống  của họ.

Một thay đổi nhỏ trong quan điểm của chúng ta có thể tạo  ra phép màu. Chúng ta nên biết ơn vì chúng ta còn sống. Chúng ta nên làm  tất cả những gì chúng ta cần làm để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.

Thông điệp này nên liên lạc với mọi người. Xin hãy giúp tôi lan tỏa nó.

Phúc Võ tổng hợpKhông có nhận xét nào

Nội Bật