Breaking News:

latest

HOA GÌ ĐẠI DIỆN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ?

HOA GÌ ĐẠI DIỆN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ? Có người hỏi tôi chọn loài hoa gì biểu trưng cho trường đại học ở Huế? Tôi không ngần ngại trả lời...

HOA GÌ ĐẠI DIỆN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ?


Có người hỏi tôi chọn loài hoa gì biểu trưng cho trường đại học ở Huế? Tôi không ngần ngại trả lời ngay là hoa Sen/Liên hoa.

Liên hoa tức hoa của cây Sen, còn gọi là Hà hoa, Thủy chi hoa, Tịnh khách hoa, Lục nguyệt xuân. Hoa Sen được người Việt Nam yêu quý vì nó biểu trưng cho sự thanh khiết, cao quý, tượng trưng cho khí tiết của người quân tử (liên hoa chi quân tử). Hình ảnh hoa Sen được chạm khắc trên nhiều công trình xây dựng, đình, chùa... được vẽ trên những bức tranh, được ca ngợi trong những áng thơ văn tuyệt tác đã nói lên giá trị văn hóa của hoa Sen. 

Hoa Sen cũng là loài hoa được khắc lên Nhân đỉnh đại diện cho Thánh tổ Nhân hoàng đế, niên hiệu của vua Minh Mạng (1820-1840), vị vua được giới sử gia công nhận là kiệt xuất nhất của hoàng triều nhà Nguyễn.

Hoa Sen từng được bầu chọn là Quốc hoa của Việt Nam. Chọn hoa Sen làm hoa đại diện cho Huế không chỉ làm tăng thêm ý nghĩa đại biểu mà còn tôn vinh “nhân ái” vốn dĩ là sứ mệnh của kẻ sĩ.

Trong ba cương lĩnh của Đại học: “minh minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện” thì “thân dân” và “chỉ ư chí thiện” chính là mục đích của Đại học, là mục đích của kẻ sĩ.

Thân dân là gần dân, vì dân, lo cho dân, lấy nhân quần, xã hội làm mục đích, làm đối tượng. “Chỉ ư chí thiện” là đến chỗ thiện rất mực mới thôi. Nghĩa là con người qua Đại học, bằng Đại học để tu thân sửa mình cho đủ nhân cách, rồi phải lo cho đồng bào, cho nhân loại, và dẫn dắt nhân quần tiến mãi đến văn minh, đến chỗ tuyệt hảo, tuyệt mỹ. Ấy chính là tinh thần mà Đại học cần hướng tới: Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng.

Nguyễn Đính, 30/7/2020
Không có nhận xét nào

Nội Bật