Breaking News:

latest

HONG KONG VÀ TINH THẦN DẤN THÂN

HONG KONG VÀ TINH THẦN DẤN THÂN Sau khi đảng CSTQ công bố Luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong thì dư luận sinh ra nhiều quan điểm khác ...

HONG KONG VÀ TINH THẦN DẤN THÂN

Sau khi đảng CSTQ công bố Luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong thì dư luận sinh ra nhiều quan điểm khác nhau.

Có những luận điểm làm tôi thấy buồn cười dù nó đến từ những người lâu nay hay “phân tích chính trị”. Nào là “Mỹ đã bỏ rơi Hong Kong”, rồi thì là “Các thủ lĩnh dân chủ trẻ của Hong Kong sẽ đi nước ngoài tị nạn chính trị” hoặc là “phong trào dân chủ Hong Kong đẩy biểu tình lên quá cao làm mất tính chính nghĩa”...

Thưa các đồng chí ngồi phòng máy lạnh bàn chuyện chính trị, các đồng chí cần nhìn bàn cờ quốc tế trước khi thánh phán. Hong Kong biểu tình mạnh mẽ trong khi chờ các cường quốc chuẩn bị để nhập cuộc, cần thấy đó là giai đoạn một trong tiến trình chống Trung do Mỹ khởi xướng. Một khi các đại cường đã sẵn sàng (như Mỹ, Anh, Ấn Độ...) và đã động binh thì Hong Kong đã xong vai trò khuấy động giai đoạn 1 của họ. Bây giờ là lúc họ cần nghỉ ngơi để tái cơ cấu từ phong trào dân chủ bề rộng đi vào phong trào khởi nghĩa chiều sâu.

Các thủ lĩnh dân chủ trẻ của Hong Kong tuyên bố rút ra khỏi các tổ chức hội đoàn chính trị mà họ tham gia không phải để nghỉ tranh đấu hay đi tị nạn nước ngoài mà là họ cần tái cơ cấu chiến lược tranh đấu. Đó không phải là chia rẽ vì thất bại mà là chia rẽ để sinh tồn và thích nghi cho các cuộc chiến dài hơi. Vấn đề của đấu tranh chính trị không phải là đổ lỗi cho sự đàn áp, mà là thích nghi với đàn áp mà vẫn tồn tại và phát triển. Đó mới gọi là bản lĩnh đấu tranh và là biết cách đấu tranh.

Có người bạn chat bảo tôi rằng “Mỹ đã thất bại trong việc bảo vệ Hong Kong”. Tôi không cho là như thế. Bất chấp Mỹ có thành công hay thất bại thì người Hong Kong vẫn phải tranh đấu, nên vấn đề Mỹ ra sao không cần đặt ra. Còn bàn về Mỹ thất bại thì là thất bại thế nào. 

Không lẽ Mỹ phát súng đạn lúc này để dân Hong Kong khởi nghĩa ? Ấn Độ có thể huy động được mấy chục triệu tay súng, thì Hong Kong khởi nghĩa vũ trang sớm để làm gì ?

Tồn tại và thích nghi với các quyết sách thay đổi của nhà cầm quyền là tư duy luôn phải có khi làm chính trị. Bất cứ phong trào đối lập nào cũng cần hợp pháp để thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Bản thân lãnh đạo phong trào có thể không quan tâm đến pháp luật của kẻ độc tài, nhưng muốn quần chúng theo mình thì cần giữ cho họ trong vòng hợp pháp. Nên các thủ lĩnh dân chủ trẻ tạm nghỉ để điều chỉnh lại bước chân nhằm an toàn hơn cho quần chúng mà thôi.

Đừng nghĩ đảng CSTQ vẫn còn mạnh khi họ ra luật an ninh Hong Kong. Việc đánh giá “dân chủ Hong Kong” là nguy cơ của chế độ nhưng Luật ban hành ra không có án tử hình cho thấy lỗ hổng trên bờm con sư tử đang đau yếu. Các nhà dân chủ tâm huyết và kiên định đường lối của Hong Kong hiểu rõ điều này.

Hôm nay sau khi Luật ban hành thì Hong Kong vẫn tiếp tục biểu tình, thế nên đừng lấy tư duy của con chim sẻ để đánh giá về đại bàng khi thấy nó tạm dừng vỗ cánh.

Hữu Minh

Không có nhận xét nào

Nội Bật