Breaking News:

latest

NHẬN THỨC SAI LẦM VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA KHỐI XHCN

NHẬN THỨC SAI LẦM VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA KHỐI XHCN Nhiều người cộng sản trong một số ít ỏi đất nước cộng sản còn lại trên thế giới cho đến nay vẫn...

NHẬN THỨC SAI LẦM VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA KHỐI XHCN

Nhiều người cộng sản trong một số ít ỏi đất nước cộng sản còn lại trên thế giới cho đến nay vẫn nghĩ rằng sự sụp đổ có tính hệ thống của khối Xã Hội Chủ Nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, vào những năm thập niên 80s và 90s chỉ có tính kỹ thuật và do nhận thức có tính thời điểm.

Nhưng đó là một nhận thức sai lầm có tính hệ thống khi coi sự sụp đổ đó chỉ là do nhận thức sai lầm tại một thời điểm (thời khắc) mang lại.

Dễ dàng có thể thấy được, khối XHCN đã từng được thiết lập rộng rãi khắp các châu lục trên toàn cầu, và nó kéo dài trong gần một thế kỷ. Nó được xây dựng dựa trên hệ thống đặc kín cảnh sát với các mật vụ, lực lượng an ninh đến từng ngõ xóm và với lực lượng quân đội hậu thuẫn liên tục và mạnh mẽ.

Một thể chế theo kiểu XHCN đã luôn được duy trì bằng sức mạnh của sự chuyên chế từ tư tưởng (tinh thần, chân lý) cho tới bạo lực trấn áp không ngừng nghỉ, sự tuyên truyền tẩy não ráo riết ở mọi lĩnh vực, mọi không gian và thời gian thực.

Thế nhưng, sự sụp đổ hệ thống của toàn khối XHCN thật đơn giản, nó là hệ quả của một hệ tư tưởng sai lầm có tính gốc rễ và vì thế, dù nó có được gia cố đến mức nào, bằng tất cả các biện pháp khốc liệt nhất có thể, nhưng nó vẫn kiệt quệ về kinh tế, bế tắc về tư tưởng, lạc hậu về khoa học và rối ren về chính trị, hủ bại về đạo đức con người.

Có thể dễ dàng nhận ra, ngay chính những người trong khối cộng sản cũng tự thức tỉnh và thấy rằng đó là một cơn ác mộng khi họ phải chứng kiến những sự giả dối, tội lỗi mà nó gây ra, dù dưới vỏ bọc và sự che giấu kỹ lưỡng tới mức nào thông qua những mục đích cao cả. Và vì thế, nhiều người cộng sản đã dừng tay và quay đầu lại để tìm mọi cách làm những điều ngược lại mà trước đây họ tin rằng đó là tội phạm hoặc đó là các hành động nguy hại cho đất nước hoặc an ninh quốc gia.

Chẳng phải chính những người trong hàng ngũ cộng sản đã lên tiếng ngay tại thời kỳ mà họ đang là chủ thể quyền lực của lịch sử hoặc chính họ phải thổ lộ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ dưới dạng hồi ký hoặc sách tư liệu? Chúng, hẳn đã được viết ra và xuất bản để tới tay công chúng, chắc chắn là với sự thận trọng và đã lược bớt đi đủ các sự tăm tối khủng khiếp thực sự của nó.

Sự sụp đổ hệ thống XHCN sau một thời kỳ dài gây dựng bằng tất cả các biện pháp (khốc hại) mà một chế độ dân chủ không thể nào thực hiện được trước dân chúng, rõ ràng nó cho thấy bản thân sự sụp đổ ấy là một hệ quả tất yếu xuất phát từ chính những nền tảng tư tưởng để thiết lập nên hình thái chế độ đó - nó được thiết lập một cách thành thực và tuyệt đối trung thành với chủ thuyết được lấy làm đường lối, mặc dù trong quá trình tuyến tính nó có những cải tiến để cố gắng phù hợp với tính thời kỳ mà nó tồn tại, nhưng mọi sự cố gắng đó đều không thể tránh được con đường dẫn tới sự sụp đổ vì chính các sự tha hoá và hủ bại của chính nó.

Một hình thái độc quyền hầu hết về mọi mặt, không có luật pháp và không có đạo đức, sự rối loạn hệ thống của nó là không thể tránh khỏi, mà ngay cả những người cốt cán nhất của những thành phần kiên trung nhất với lý tưởng của nó cũng không tránh được mọi sự nghi ngờ và rồi tiến tới bác bỏ chính nó vào những thời khắc quan trọng mà họ nhận ra.

Lê Luân
Không có nhận xét nào

Nội Bật