Breaking News:

latest

NHƠN CHUYỆN MỸ CHỈ MẶT Ổ GIÁN ĐIỆP TÀU CỘNG Ở HOUSTON, NÓI VỀ CHUYỆN PHÂN BIỆT GIỮA HÁN NÔ VỚI CỘNG NÔ

NHƠN CHUYỆN MỸ CHỈ MẶT Ổ GIÁN ĐIỆP TÀU CỘNG Ở HOUSTON, NÓI VỀ CHUYỆN PHÂN BIỆT GIỮA HÁN NÔ VỚI CỘNG NÔ Với những bạn bè Facebook lâu...

NHƠN CHUYỆN MỸ CHỈ MẶT Ổ GIÁN ĐIỆP TÀU CỘNG Ở HOUSTON, NÓI VỀ CHUYỆN PHÂN BIỆT GIỮA HÁN NÔ VỚI CỘNG NÔ

Với những bạn bè Facebook lâu niên của tui thì sẽ không khó nhận ra tui xài những danh từ sau đây để chỉ vào mặt, đặt tên cho nó điển hình là:

1. Với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì khi ả "tuyệt thực" trong tù, tui đã nói ả ta là CỘNG CÁI NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và xuyên suốt tới bây giờ tui vẫn xài danh từ đó với ả.

2. Với tên luật sư Hoàng Duy Hùng thì từ năm 2016 tới bây giờ tui vẫn gọi nó là CỘNG NÔ - LẬT SƯ Hoàng Duy Hùng.

3. Với tên Đào Tùng - Khách Huyền Đao thì từ năm 2017 tui đã gọi nó là HÁN NÔ NGỤY QUÂN TỬ Khách Huyền Đao cho tới tận bây giờ.

Và thật trùng hợp là tên CỘNG NÔ - LẬT SƯ Hoàng Duy Hùng, tên HÁN NÔ NGỤY QUÂN TỬ Khách Huyền Đao đều sống ở Houston, Texas cũng là chỗ tui đã sống trước đây.

Sau này, khi ả NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Việt cộng và Việt Tân áp phe bán cho các tổ chức nhơn quyền quốc tế và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rước ả qua đây theo cam kết trước đây giữa tay ngoại trưởng Rex Tillerson với Việt cộng và Việt Tân thì ả NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng được nhét vào Houston, Texas.

Tai sao tui gọi tên Hoàng Duy Hùng là CỘNG NÔ - LẬT SƯ ? Bởi vì tên này là tên nô tài trung thành với Việt cộng mà vừa rồi nó về Hà Nội đội bô cho Việt cộng và nay nó chưng cờ máu công khai. Nó là thằng CỘNG NÔ chánh hiệu nên tui gọi nó như vậy.

Tại sao tui gọi tên Khách Huyền Đao là HÁN NÔ ? Vì tên này đang hoạt động theo chỉ đạo của Hoa Nam Cục. Những gì nó viết về đại dịch Kung Flu và trở cờ tấn công tổng thống Trump đều do cái ổ gián điệp Tàu cộng ở Lãnh sự quán Tàu cộng tại số 3400 Đại lộ Montrose, Houston, Texas cung cấp chớ nó không có khả năng có được. 

Tại sao tui nói NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ả CỘNG CÁI, là hình mẫu của loài NHỘNG ĐỎ ? Tại vì ả ta chỉ đơn thuần là một ả Việt cộng nằm vùng qua đây để cho Lãnh sự quán Việt cộng tại Houston sai khiến, liên kết với cộng phỉ con Trương Quốc Huy, Việt cộng nằm vùng Trần Nhật Phong, .... để "đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào. Đánh cho tan tác đồng bào ở đây".

Bây giờ, khi Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm thứ ba yêu cầu Lãnh sự quán Tàu cộng ở Houston đóng cửa sau 3 ngày tới với lý do đây là ổ gián điệp lớn nhứt của cộng sản (_gồm Tàu cộng, Việt cộng) cùng với những gì mà CỘNG CÁI NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, CỘNG NÔ - LẬT SƯ Hoàng Duy Hùng, HÁN NÔ NGỤY QUÂN TỬ Khách Huyền Đao đang bộc lộ, thể hiện thì rõ ràng tui đã không quá đáng khi đặt tên cho tụi nó.

Còn tại sao tui gọi Trương Quốc Huy là cộng phỉ con, Huỳnh Quốc Huy là Chiên đỏ, lật sư Nguyễn Văn Đài là Vẹm Radio,... thì đều có lý do xác đáng mà tui sẽ giải mật trong những ngày sắp tới./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật