Breaking News:

latest

CÀ CUỐNG

CÀ CUỐNG Cà cuống chết đến đít còn cay. Trước sự bế tắc của đất nước, sự băng hoại của xã hội, người ta chờ đợi một chút-một chút thôi-khiêm...


CÀ CUỐNG

Cà cuống chết đến đít còn cay. Trước sự bế tắc của đất nước, sự băng hoại của xã hội, người ta chờ đợi một chút-một chút thôi-khiêm nhượng, tỉnh táo, nhưng pháo chỉ biết nổ. Đồng chí Võ Văn Thưởng vừa phất cờ: sẽ cương quyết ‘’phát huy truyền thống 90 năm’’ của ngành tuyên giáo.
Bài diễn văn ngày 1/8, chạy trang nhất các báo, là tổng hợp tất cả những từ ngữ đao to búa lớn trong từ điển, mà người dân đã thuộc lòng, đến phát ói, từ gần một thế kỷ
Hãy gồng mình đọc một đoạn:
‘’Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác tuyên giáo đã tích cực góp phần vào đổi mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần mở rộng dân chủ, khẳng định sự vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng dân tộc, xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ‘’.

Trong một đoạn, người ta thấy đủ cả
1.Câu nọ chửi cha câu kia: làm cách nào vừa khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin vừa phát huy truyền thống dân tộc ?

2. Lý thuyết chửi cha thực tế: 
 -phát huy văn hoá tốt đẹp của con người VN là khuyến khích lừa đảo, trôm cướp  
 -đổi mới tư duy kinh tế là bỏ túi riêng tài sản, kinh tế quốc gia.
 -Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch là đồng đảng nắm trọn quyền sinh sát, thi nhau tham nhũng từ trên xuống dưới .
 -Mở rộng dân chủ là bỏ tù 10, 15, 20 năm những người không đồng ý chuyện bán nước
 -An toàn xã hội là đàn ông đi làm cu ly cho nước ngoài, đàn bà làm đĩ, người trẻ thất nghiệp, con nít căn mày  
 Gồng mình đọc tiếp: 
Tuyên giáo đã góp phần ‘’làm thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn’’.
Muốn biết diện mạo, cơ đồ, uy tín, vị thế của VN chỉ cần đọc mục ăn cắp, ăn trộm, tin toà án trên báo chí nước ngoài. 
Thắng lợi càng ngày càng to lớn mang tên Tư Chính, Hoàng Sa, Trường Sa..

Sức người có hạn. không có can đảm đọc hết. Cái bực mình khi nghe ông Thưởng, là người ta không có cả dịp ôm bụng cười như khi nghe những câu ngớ ngẩn của các vua nổ khác. Đâm ra nhớ đồng chí Phúc, đồng chí Đam...

Từ ThứcKhông có nhận xét nào

Nội Bật