Breaking News:

latest

CÁCH ÔNG TRUMP THU PHIẾU BẦU MÀ KHÔNG TỐN MỘT XU KHIẾN ĐÁM MẮC DỊCH HỘI CHỨNG LOẠN TRÍ TRUMP TỨC NHƯ BÒ ĐÁ TRÚNG HẠ BỘ

CÁCH ÔNG TRUMP THU PHIẾU BẦU MÀ KHÔNG TỐN MỘT XU KHIẾN ĐÁM MẮC DỊCH HỘI CHỨNG LOẠN TRÍ TRUMP TỨC NHƯ BÒ ĐÁ TRÚNG HẠ BỘ Trong lúc Con Lừa và ...

CÁCH ÔNG TRUMP THU PHIẾU BẦU MÀ KHÔNG TỐN MỘT XU KHIẾN ĐÁM MẮC DỊCH HỘI CHỨNG LOẠN TRÍ TRUMP TỨC NHƯ BÒ ĐÁ TRÚNG HẠ BỘ

Trong lúc Con Lừa và Con Voi kình nhau ở Quốc Hội về việc ban hành một gói hỗ trợ kinh tế tiếp theo để giảm thiểu tác động của đại dịch Kung Flu thì Tổng thống Donald Trump xông ra phá tan cuộc trì kéo của Con Lừa và Con Voi bằng 04 lịnh hành pháp với nội dung phát cho người dân Mỹ 400 Mỹ kim/tuần.

 Đặc biệt tại 04 lịnh hành pháp kia có mục "hoãn nghĩa vụ thuế theo biên chế" áp dụng cho bất kỳ nhơn viên nào mà số tiền lương hoặc khoản bồi thường của họ, nếu có, phải trả trong bất kỳ kỳ lương hai tuần nào nói chung là dưới 4.000 Mỹ kim được tính trên cơ sở trước thuế hoặc tương đương số tiền đối với các kỳ trả lương khác. Cái này mới là cái hay của Donald Trump vì nó giống như việc ông Trump "mua phiếu" cử tri mà không biết tốn một xu nào cả. 

Quái hơn, ông Trump còn tuyên bố theo kiểu "chọc tức" đảng Con Lừa và lũ never Trump cũng như "cuốn hút" phiếu bầu cử về mình với hứa hẹn trong một cuộc họp báo ở Bedminster, New Jersey rằng "Nếu tui chiến thắng vào ngày 03/11, tui dự định sẽ bỏ các khoản thuế này và cắt giảm vĩnh viễn thuế trả lương. Tui sẽ làm cho tất cả chúng vĩnh viễn. Nói cách khác, tui sẽ gia hạn sau cuối năm và chấm dứt thuế. Và vì vậy chúng tui sẽ xem điều gì sẽ xảy ra". 

Để hiểu rõ việc ông Trump đã "hoãn thuế" một cách bài bản, kín kẽ về mặt pháp lý như thế nào, tui xin trích lại toàn bộ "Bản ghi nhớ về việc hoãn nghĩa vụ thuế theo biên chế do thảm họa Kung Flu đang diễn ra" được Tổng thống Trump ký ban hành ngày 08/8/2020 như sau:

Theo thẩm quyền được trao cho tui với tư cách là Tổng thống theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, theo đây, quyền đó được quy định như sau:

Mục  1 .  Chánh sách. 

Virus coronavirus mới 2019 (Kung Flu) có nguồn gốc từ Tàu cộng đã gây ra những gián đoạn đáng kể, đột ngột và bất ngờ cho nền kinh tế Mỹ. Vào ngày 13/3/2020, tui xác định rằng đại dịch Kung Flu có mức độ nghiêm trọng và mức độ đủ để bảo đảm tuyên bố khẩn cấp theo mục 501 (b) của Đạo luật hỗ trợ khẩn cấp và cứu trợ thảm họa Robert T. Stafford, 42 USC 5121-5207, và đó vẫn là trường hợp ngày nay. 

Các công nhân Mỹ đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi thảm họa đang diễn ra này. Trong khi Bộ Ngân khố đã thực hiện những nỗ lực lịch sử để giảm bớt những khó khăn của công dân chúng tui, rõ ràng là cần phải có thêm những khoản cứu trợ tạm thời để hỗ trợ những người Mỹ đang làm việc trong thời gian đầy thử thách này. 

Cuối cùng, hôm nay tôi chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính sử dụng quyền hạn của mình để hoãn một số nghĩa vụ thuế trả lương đối với những người lao động Mỹ cần nhất. Hành động khiêm tốn, có mục tiêu này sẽ đưa tiền trực tiếp vào túi của người lao động Mỹ và tạo ra các động lực bổ sung cho công việc và việc làm, ngay khi cần tiền nhứt.

Sec . 2 .  Trì hoãn một số nghĩa vụ thuế theo bảng lương . 

Bộ trưởng Ngân khố theo đây được chỉ đạo sử dụng quyền hạn của mình theo 26 USC 7508A để trì hoãn việc khấu lưu, đặt cọc và thanh toán khoản thuế do 26 USC 3101 (a) áp đặt và phần lớn thuế do 26 USC 3201 áp đặt như được quy cho tỷ lệ có hiệu lực theo 26 USC 3101 (a), đối với tiền lương hoặc tiền bồi thường, nếu có, được trả trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tuân theo các điều kiện sau:

(a) Việc trì hoãn sẽ được cung cấp cho bất kỳ nhơn viên nào mà số tiền lương hoặc khoản bồi thường của họ, nếu có, phải trả trong bất kỳ kỳ lương hai tuần nào nói chung là dưới 4.000 Mỹ kim được tính trên cơ sở trước thuế hoặc tương đương số tiền đối với các kỳ trả lương khác.

(b) Số tiền được hoãn lại theo việc thực hiện bản ghi nhớ này sẽ được hoãn lại mà không có bất kỳ hình phạt, lãi suất, số tiền bổ sung hoặc thêm thuế nào.

Sec . 3 .  Hướng dẫn cấp phép. Bộ trưởng Ngân khố sẽ ban hành hướng dẫn để thực hiện bản ghi nhớ này.

Sec . 4 .  Miễn thuế. Bộ trưởng Ngân khố sẽ khám phá các con đường, bao gồm cả luật pháp, để loại bỏ nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế hoãn lại theo việc thực hiện bản ghi nhớ này.

Sec . 5 .  Điều khoản chung . 

(a) Không có nội dung nào trong bản ghi nhớ này được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:

(i) thẩm quyền theo luật định cho một bộ phận hoặc cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu bộ phận đó; hoặc là

(ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chánh hoặc lập pháp.

(b) Bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các điều khoản.

(c) Bản ghi nhớ này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, về thực chất hoặc về thủ tục, có thể thi hành theo luật pháp hoặc theo sự công bằng của bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các cơ quan, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhơn viên của Hoa Kỳ , hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác.

(d) Bạn được ủy quyền và hướng dẫn để xuất bản bản ghi nhớ này trong Sổ đăng ký Liên bang.

DONALD J. TRUMP đã ký.

Với biên bản này, lợi ích tối đa mà người Mỹ có thể nhận thấy trong khoảng thời gian 4 tháng đó là khoảng 2.149 Mỹ kim và trong thời gian mà thuế trả lương bị tạm dừng, người Mỹ có thể mong đợi một khoản tiền lương lớn hơn. Còn theo ông Larry Kudlow, một cố vấn kinh tế cấp cao của Bạch Cung đã ước tính trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng việc trì hoãn có thể tiết kiệm cho người Mỹ trung bình khoảng 1.200 Mỹ kim  trong bốn tháng bắt đầu từ tháng Chín tới đây.

Nhưng vì ông Trump đang ra linh "hoãn thuế" biên chế chớ không phải "cắt giảm" thuế biên chế nên các khoản thuế này cuối cùng sẽ đến hạn vào ngày 01/01/2021 khi lịnh hoãn thuế hết hiệu lực. Điều này sẽ chỉ mang tới cho người dân Mỹ một niềm vui "ngắn hạn" với vỏn vẹn có 04 tháng từ ngày 01/9 đến ngày 31/12/2020 mà thôi, sau đó mọi việc sẽ trở lại như cũ và thậm chí sẽ tồi tệ hơn nếu Joe Biden thắng cử lão sẽ tăng thuế biên chế nhắm vào những người có thu nhập cao như thời Obama làm tổng thống và lão làm phó tổng thống. 

Đồng thời, nếu Joe Biden thắng cử thì chánh quyền của lão ta sẽ bắt người lao động Mỹ được chánh quyền Tổng thống Trump hoãn thuế biên chế 04 tháng kia phải ói ra trung bình 1.200 đồng vì rõ ràng Bản ghi nhớ của Tổng thống Trump chỉ là "hoãn thuế", số tiền hoãn thuế này sẽ bị truy thu lại cho ngân sách liên bang theo sắc luật thuế ngoại trừ Joe Biden cũng sẽ hành động "miễn thuế vĩnh viễn" như hứa hẹn của Tổng thống Trump, điều này hoàn toàn không thể xảy ra vì chánh sách của Joe Biden là chánh sách đánh thuế mạnh vào hầu bao của người có thu nhập cao để "san sẻ" cho người lười lao động theo mô thức "bình quân chủ nghĩa" mà lão ta đã theo đuổi trong 08 năm làm phó tổng thống và những tuyên bố tại những lần vận động tranh cử gần đây.

Ví vậy nên ông Trump đã "bỏ nhỏ" một hứa hẹn quan trọng tại Bản ghi nhớ trên ở Sec . 4. Miễn thuế là "Bộ trưởng Ngân khố sẽ khám phá các con đường, bao gồm cả luật pháp, để loại bỏ nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế hoãn lại theo việc thực hiện bản ghi nhớ này" kèm theo một tuyên bố tại buổi họp báo ở Bedminster, New Jersey rằng "Nếu tui chiến thắng vào ngày 03/11, tui dự định sẽ bỏ các khoản thuế này và cắt giảm vĩnh viễn thuế trả lương. Tui sẽ làm cho tất cả chúng vĩnh viễn. Nói cách khác, tui sẽ gia hạn sau cuối năm và chấm dứt thuế. Và vì vậy chúng tui sẽ xem điều gì sẽ xảy ra". 

Chà chà, được miễn thuế ai mà không sướng, với việc được miễn thuế biên chế của Tổng thống Trump mà ông Larry Kudlow đã tính toán và đưa ra con số tích lũy trung bình cho mỗi người lao động có lương của Mỹ là 1.200 Mỹ kim/4 tháng thì một năm ngót nghét cũng có gần 3.600 đồng chớ có ít gì, ai mà không muốn đường "miễn thuế vĩnh viễn" hả ông Trump? 

Vậy là ông Trump đã kích trúng cái chỗ mà người lao động Mỹ nào cũng thích. Thích thì chìu, chìu thì dồn phiếu cho nhiều vào ổng để được ổng kích cho mà thích dài dài. Quá tài, chỉ tung ra một bài trong bí kíp kinh tế mà tác giả của "Nghệ thuật đàm phán" là tỷ phú Donald Trump đã gom bộn phiếu bầu mà không tốn một cắc trong hầu bao bởi vì tiền đó cũng là tiền thuế của người Mỹ mà có chớ đâu phải của từ đường nhà ông Trump nhưng nếu không có tài năng, bản lãnh, quyết đoán và trên hết là "yêu dân như con" của Tổng thống Donald Trump thi làm gì có chuyện này có đúng không quý vị./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật