Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CÁCH TƯ DUY.

CÁCH TƯ DUY. Có ông bạn nước ngoài hỏi: Tây: Tôi nghe ở VN có câu muốn giúp ai "Đừng cho con cá mà hãy cho họ cái cần câu" điều đó...

CÁCH TƯ DUY.

Có ông bạn nước ngoài hỏi:
Tây: Tôi nghe ở VN có câu muốn giúp ai "Đừng cho con cá mà hãy cho họ cái cần câu" điều đó đúng không bạn?
Ta: Vâng, Đúng vậy.
Tây: Ở nước tôi không cho con cá cũng chẳng cho cái cần.
Ta: Ủa vậy là sao?
Tây: Cơ bản mục tiêu của bạn muốn giúp người ta để bắt cá ăn đúng không? Vậy thì việc gì phải cho cái cần mà không chỉ cho họ biết có nhiều cách để bắt cá chứ đâu phải lúc nào cùng phải dùng cần câu.
Ta: Um. Tôi chưa hiểu.
Tây nói tiếp:
- Thứ nhất, bạn phải chỉ nó cách tìm chỗ nào có cá, tức cách quan sát, kỹ năng đánh giá và đưa ra lựa chọn hay quyết định.
- Thứ hai, bạn phải nói với họ để bắt được cá có rất nhiều cách chứ không phải câu. Và họ cũng có thể có cách riêng của mình.
Bạn cho họ cái cần câu là tự giới hạn năng lực của họ. Ở VN đa phần dạy nghề nhiều hơn dạy người ta tư duy chọn nghề, dạy cách làm chứ không dạy cách để đạt được cái mình cần làm.
Nên tôi nói cái câu cho cần câu là sai bét. Nhưng phải nói dạo gần đây VN cũng tiến bộ lắm, biết đào tạo tư duy cho người ta trước rồi.
Nghe Tây nói, tôi mới ngộ ra nhiều điều, ở mỗi người có những năng lực khác nhau, nếu mình muốn giúp họ việc đầu tiên nên giúp họ thay đổi tư duy, thì các việc khác theo đó mà thành công.
Ps. Bạn có thể quên mặc quần nhưng không thể không đeo khẩu trang vì sự an toàn cho chính bạn và cộng đồng.

Bui Trong TinKhông có nhận xét nào

Nội Bật