Breaking News:

latest

CHÍNH SÁCH CỦA VM TRƯỚC CMT8

CHÍNH SÁCH CỦA VM TRƯỚC CMT8 Có nhiều bạn bây giờ vẫn trách móc trí thức, nhân dân ngày xưa dại dột theo VM cướp chính quyền năm 45. Mình ng...

CHÍNH SÁCH CỦA VM TRƯỚC CMT8

CHÍNH SÁCH CỦA VM TRƯỚC CMT8

Có nhiều bạn bây giờ vẫn trách móc trí thức, nhân dân ngày xưa dại dột theo VM cướp chính quyền năm 45. Mình nghĩ là không nên trách dân, có trách thì trách những người nói dậy mà không phải dậy. Trí thức, nhất là những người làm nghiên cứu, giảng dạy, thì hay ngồi trong tháp ngà, hay ngây thơ chính trị, nên dễ bị lừa, bản thân họ là nạn nhân thôi.

 Hãy đọc các chính sách của Việt Minh công bố tại Quốc dân đại hội ở Tân Trào ngày 16/8/1945. Thế này thì ai chả muốn theo VM, ngay cả AE PĐ bây giờ cũng muốn theo, vì họ cũng đang đấu tranh để đạt được những điều này thôi. Sau khi có chính quyền, người dân thấy nội dung Tuyên ngôn độc lập cũng thấy nhiều điều hay quá, tự do dân chủ quá, nên mới theo. Vấn đề là theo rồi thì không được phép bỏ!

Đó là lý do tại sao VM lại nhận được sự ủng hộ của đa số nhân dân lúc đó. Đến khoảng năm 47 về sau thì một số người mới hiểu rõ VM rồi dinh tê về thành, kiểu như Phạm Duy.

Trích dẫn:

Đại hội nhiệt liệt tán thành và ủng hộ chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng; thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh:

“1. Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên nền tảng hoàn toàn độc lập.

2. Võ trang nhân dân Phát triển Quân Giải phóng Việt Nam.

3. Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tuỳ từng trường hợp sung công làm của quốc gia hay chia cho dân nghèo.

4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế công bằng và nhẹ.

5. Ban bố những quyền của dân cho dân:

- Nhân quyền.

- Tài quyền (quyền sở hữu).

- Dân quyền: quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền.

6. Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân.

7. Ban bố luật lao động; ngày làm tám giờ, định lương tối thiểu, đặt xã hội bảo hiểm.

8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp. Mở quốc gia ngân hàng.

9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục; chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hoá mới.

10. Thân thiện và giao hảo với các nước Đồng minh và các nước nhược tiểu dân tộc để giành lấy sự đồng tình và sức ủng hộ của họ".

Dương Quốc Chính


Không có nhận xét nào

Nội Bật