Breaking News:

latest

CHỦ NGHĨA THƯỢNG ĐẲNG

CHỦ NGHĨA THƯỢNG ĐẲNG Ban Tuyên Giáo là một cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản, nơi phát ngôn chính thức va thực hiện việc kiểm duyệt báo c...

CHỦ NGHĨA THƯỢNG ĐẲNG

Ban Tuyên Giáo là một cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản, nơi phát ngôn chính thức va thực hiện việc kiểm duyệt báo chí, xuất bản.

Với phương châm, tuyên giáo phải biết nói ngược nói xuôi và với một tuyên bố chính thức “sẽ xử lý nghiêm những ai nói và lam trái đường lối của Đảng” đã đủ để thấy đó là một trở lực kìm hãm tư tưởng và triệt tiêu sự phát triển của con người.

Ở Đức, thời Đông Đức theo CNXH và Tây Đức theo TBCN, để thoát ra khỏi được sự cai trị độc tài của thể chế cộng sản Đông Đức, người ta phải làm một chiêu trò mà nó trở thành một trò cười chính trị của thế kỷ: để bị tống cổ khỏi Đông Đức, thay vì hãy ngoan ngoãn và cố gắng chịu đựng sự cai trị của chính quyền thì hãy viết hoặc xuất bản một cái gì đó để chống lại nó. Và người đó sẽ được thoả nguyện.

Nhưng rồi sau này, tuyên giáo của cộng sản Đông Đức cũng nhìn ra vấn đề này thông qua một vụ kiện của một luật sư với một tác phẩm của một người Đông Đức nhưng được xuất bản ở Tây Đức vì nội dung của nó được đánh giá là “không tuân theo sự lãnh đạo của Đảng (của Honecker). Và rồi họ thật sự cân nhắc việc trục xuất công dân của mình khi có một ai đó lên tiếng đả kích họ để tránh tự bị kẹt vào cái bẫy cai trị của chính mình mà nó làm trò cười cho thế giới.

Vương triều độc tài nào trong quá khứ, bao gồm cả đế quốc và thực dân, họ luôn nhấn mạnh vai trò thượng đẳng của tầng lớp cai trị hoặc quốc gia đi khai hoá văn minh để thiết lập hệ thống quốc gia thuộc địa trên vùng lãnh địa khác. Khai hoá văn minh là cụm từ của những đám người tự cho mình là tầng lớp thượng đẳng và ở vào một trình độ cao cấp.

Cách giải quyết vấn đề ở đây lại tiếp tục đặt ra hai khía cạnh: (i) xuất phát từ nhận định rằng dân trí (phẩm chất năng lực) thấp; (ii) chủ thể đủ khả năng để thực hiện là Đảng cộng sản thông qua Ban Tuyên giáo.

Cơ quan ngôn luận của Đảng là cơ quan ngôn luận của Đảng, nói theo chỉ đạo và tuyệt đối trung thành với Đảng. Không để cho người nào, từ trong nội bộ Đảng tới người dân, nói trái ý mình, nếu người lại sẽ bị loại trừ khỏi đời sống chính trị hoặc nặng hơn là trách nhiệm hình sự.

Tự hỏi, điều gì khiến họ vẫn đứng ở đỉnh cao vinh quang để khẳng định mình có đủ năng lực để khai hoá văn minh cho dân tộc? Thuyền nổi trên mặt nước, nhưng nước lại là dân. Nguyên khí quốc gia không chỉ có một nhóm người mà nó nằm trong dân. Trong khi nền giáo dục lạc hậu và nền tư tưởng độc tài này đang bao trùm lên đời sống, thử hỏi, các ông có phải chính là tội đồ của sự ngu dân ấy không, trước khi lại coi nó (hệ quả cai trị) là lý do để các vị tiến hành “khai hoá”?

Khai hoá đầu tiên là phải tôn trọng đa nguyên tư tưởng và thiết lập một nền chính trị dân chủ mà Ban Tuyên giáo cũng chỉ là một tờ báo trong hệ thống báo chí hoàn toàn thuộc về tư nhân mà người dân có toàn quyền được lập đảng chính trị để tham gia chính trường một cách công bằng.

Lê Luân
Không có nhận xét nào

Nội Bật