Breaking News:

latest

DỊCH GIẢ VIỆT NAM NÀO DỊCH SÁCH HỌC THUẬT ANH NGỮ MÀ MÌNH THÍCH ?

Dịch giả Việt Nam nào dịch sách học thuật Anh ngữ mà mình thích ? Dịch giả Việt Nam nào dịch sách học thuật Anh ngữ mà mình thích ? ...

Dịch giả Việt Nam nào dịch sách học thuật Anh ngữ mà mình thích ?

Dịch giả Việt Nam nào dịch sách học thuật Anh ngữ mà mình thích ?

Mình chả biết ai để thích

Đơn giản là vì mình chả biết các bạn dùng tiêu chuẩn nào để nêu ra việc một dịch giả dịch sách học thuật Anh ngữ để thích hay không thích ?

Còn mình chả thấy có dịch giả nào để mình thích cả

Ví dụ xưa thì có ông Nguyễn Nghị, các bạn đều biện hộ ông dịch tài lắm, nhưng do người ta cắt xén nên sách dịch mới như thế.  Nhưng thưa bạn, dịch tài để làm gì mà một dịch phẩm xuất bản ra bán cho độc giả lại cắt xén và lắp ráp bậy thúi như c*** thế ? Tài giỏi mà lại để sách dịch bị cắt xén đủ thứ như thế, thế cái tài của ông ấy trong dịch thuật là để làm gì ? Nếu mình cần đọc sách Tuyên giáo, mình đã mò vào mạng Tuyên giáo mà đọc, chứ mình có cần đọc sách dịch của ông làm chi đâu, bạn ? Một con người có tài mà không có đức, dịch phẩm của mình cũng thành ra thứ tác phẩm rác, thì nói làm gì ? 

Ví dụ có cô Thanh Thư dịch quyển sách ông Borri từ Pháp ngữ, cô cũng dịch theo mình là chuẩn xác, nhưng cô lại tự ý mà đổi đủ thứ danh từ, nào là cô tự đưa vào "chúa Tiên" rồi "quan Tuần phủ Quy Nhơn" gì đó ở Quy Nhơn, và khi mình hỏi thì cô nói cô là dịch giả, ý cô là vậy, nên cô đưa vào như thế.  Nhưng theo mình biết, dịch sách học thuật là dịch chuẩn xác, và độc giả cần đọc văn dịch chuẩn xác, chứ có phải muốn dịch giả viết lại hay phóng tác dịch phẩm học thuật đâu ? Xưa nay, mình thấy trên thế giới, nếu dịch giả mà có ý kiến riêng gì, thì dịch giả sẽ đưa vào phần chú thích hay footnotes, chứ có đâu mà đổi luôn cả ý nghĩa tên họ / nội dung câu dịch đâu bạn ? Mình muốn đọc sách ông Borri, chứ có muốn biết cô Thanh Thư giỏi sử đến thế nào mà đổi cả tên họ / nội dung câu dịch đâu ?

Ví dụ có thầy Xuan Thanh Nguyen gần đây, dịch quyển Tôn giáo gì đó, mà trong dịch phẩm đó, 90% nội dung dịch là chuẩn xác, nhưng 10% nội dung dịch còn lại là bậy, mà chẳng những bậy, lại còn đảo ngược cả ý nghĩa câu văn nguyên tác.  Mà 10% đó chính là những đoạn nhạy cảm nhất trong tác phẩm.  Thế thì các bạn khoe thầy XTN là một dịch giả giỏi để làm gì ? Bạn có muốn một dịch giả Anh ngữ, khi dịch một tác phẩm Việt ngữ sang Anh ngữ, dịch chuẩn 90% nội dung sách, nhưng 10% nội dung quan trọng nhất và nhạy cảm nhất còn lại, bị dịch sai mà lại còn dịch hoàn toàn đảo ngược với nội dung tác phẩm gốc Việt ngữ không ?

Mình không cảm thấy mình khó chịu hay "vạch lá tìm sâu" gì cả, mà mình chỉ mong được có một dịch giả dịch chuẩn xác với một dịch phẩm không bị cắt xén, và nếu dịch giả ấy có ý nghĩ riêng gì về câu dịch, có thể để vào phần chú thích hay footnotes, để độc giả biết đó là ý nghĩ của dịch giả chứ nó không là nằm trong phần văn bản gốc Anh ngữ ? Ví dụ mình không chấp nhận việc cô dịch giả Thanh Thư dịch ra "chúa Tiên" rồi "quan Tuần phủ Quy Nhơn" gì đó, đây toàn là những danh từ riêng / thuật ngữ đặc biệt, không hề có dính líu gì tới tác phẩm gốc cả, nhưng mình tôn trọng ý kiến của cô là cô nghĩ là vậy, cô dịch vậy, vì nếu cô đã nghĩ như thế, thì kỳ sau mình có đọc sách dịch của cô, mình không coi đó là dịch phẩm học thuật chuẩn xác, vì ai mà biết chỗ nào cô đổi danh từ, nội dung, v.v. ?

Mình chỉ mong có một dịch giả dịch chuẩn, một dịch phẩm không bị cắt xén, chỉ vậy.  Nhưng xem ra cả hai điều đó khó quá.  Mà một dịch phẩm không đạt tiêu chuẩn như thế, thì mình không hiểu có bạn lại muốn tìm hiểu dịch giả này hay dở làm gì ? Bạn đọc sách, mà sách dịch phần nhạy cảm nhất bị cắt xén hay bị dịch đảo ngược hẳn đi, đó là dịch giả đã góp phần đầu độc kiến thức của bạn, bạn bị người ta đầu độc như thế, mà lại còn khen là sao ?

Còn vụ dịch giả rất có lòng, nhưng NXB bắt phải cắt xén thì mình chịu.  Bạn nói vậy ai còn biết nói gì ? Bạn đang hỏi mình đánh giá một dịch giả và một dịch phẩm ra sao, chứ đâu có hỏi mình đánh giá một dịch giả và một dịch phẩm với tư cách là một người Việt ở Việt Nam như thế nào ? Mình bên Mỹ, bạn bên Việt Nam, mình sống với cả núi sách, còn bạn thì như cảnh chim lồng cá chậu, mình nghĩ mình chia sẻ để bạn biết các bạn đã bị thiếu thốn như thế nào, và bạn đọc thiếu thốn và cắt xén như thế, phải nên nghĩ đến việc đấu tranh cho quyền lợi độc giả của bạn ra sao chớ ?

Ví dụ như vụ mới nhất là thầy giáo sư Lương Ninh, xem ra thầy viết là thầy tóm gọn nội dung bài viết học thuật của thầy Michael Vickery, ấy thế mà thầy cắt xén, rồi thầy chụp mũ thầy Vickery này nọ, việc làm như thế bao lâu nay các bạn có ai lên tiếng chưa ? Thầy đăng cả lên tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử cơ đấy, mà chả phải nhiều bạn rất hãnh diện khi được đăng bài trên Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử đó sao ? Thế các thầy đăng bài trên báo Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, có thấy xấu hổ là một đồng nghiệp của mình viết bài phê bình thiên hạ mà lại cắt xén như thế không ? 

Nên thưa bạn, đừng nên hỏi mình dịch giả Anh ngữ người Việt nào mà mình thích, mà bạn chỉ nên hỏi, là liệu các sách dịch phẩm bạn đọc thời nay, có chuẩn xác và không bị cắt xén không ? Nếu thiếu 1 trong hai điều ấy, bạn cứ tự buồn cho bạn, là bạn có đọc sách cũng như không, vì người ta có dịch bậy hay cắt xén trong ấy, bạn cũng chả biết, vậy bạn đọc sách để làm gì ?

Còn mấy ông dịch giả xưa như Ngọc Thứ Lang, đó là các dịch giả thích phóng tác, mình xin miễn bàn.  Còn cụ Dương Tường, cụ có thể dịch Anh ngữ sang Việt ngữ, còn dịch  từ Việt ngữ sang Anh ngữ, thì nói thiệt bạn, vốn Anh ngữ của cụ Dương Từ còn kém lắm, đáng lẽ cụ không nên dịch Việt ngữ sang Anh ngữ làm gì, cụ dịch đọc lên làm hư cả văn thơ Việt ngữ đó bạn, có thể gọi là "tai họa" dịch thuật đó bạn.  Còn nếu các thầy của bạn mà có khen cụ Dương Tường dịch Việt ngữ sang Anh ngữ hay lắm, mình cho rằng thầy của các bạn chỉ là những ông đồ dốt mà hay nói khoát.

Thanks

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật