Breaking News:

latest

GIẢI CẤU TRÚC VỀ THA HOÁ

GIẢI CẤU TRÚC VỀ THA HOÁ Ở cái làng Vũ Đại, Chí Phèo chửi cả cái làng ấy, nhưng ai cũng nghĩ nó chừa mình ra. Nên nhớ cũng ở cái làng Vũ Đại...

GIẢI CẤU TRÚC VỀ THA HOÁ

Ở cái làng Vũ Đại, Chí Phèo chửi cả cái làng ấy, nhưng ai cũng nghĩ nó chừa mình ra.

Nên nhớ cũng ở cái làng Vũ Đại ấy, chỉ có Bá Kiến mới có quyền để ấn quyết cho kẻ nào là sạch, kẻ nào là bẩn.

Tất nhiên, xét về một bối cảnh chung, xã hội tha hoá ở mọi lĩnh vực và mọi cấp độ, chẳng riêng gì báo chí.

Mà tuyên giáo vẫn luôn dùng một cách viết rất “khôn khéo” làm giảm vấn đề với câu “một bộ phận không nhỏ” để tránh sự chú ý của dư luận.

Nhưng thực tế là câu đó được dùng với hầu hết các ngành và lực lượng. Mà điều này cho thấy “một bộ phận không nhỏ” ấy, tổng hợp lại, là ở kích cỡ nào.

Một anh có 14-15 sân sau; 80% quán bia có công an bảo kê; một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái biến chất; một bộ phận không nhỏ báo chí suy đồi...

Một xã hội tha hoá với đủ các thành phần đều có một mẫu số chung là “một bộ phận không nhỏ”, xuất phát từ nguyên do nào, nếu không từ vấn đề cốt lõi nhất - “quyền lực tuyệt đối dẫn tới tha hoá tuyệt đối”?

Lê LuânKhông có nhận xét nào

Nội Bật