Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

KHÔNG PHẢI VÌ ĐA ĐẢNG.

KHÔNG PHẢI VÌ ĐA ĐẢNG. Sư tử quán triệt: - Ông nói gì thì nói, nhưng tuyệt đối không được đòi đa nguyên, đa đảng đó nghe! - Vì sao?? - Đa đả...

KHÔNG PHẢI VÌ ĐA ĐẢNG.

Sư tử quán triệt:
- Ông nói gì thì nói, nhưng tuyệt đối không được đòi đa nguyên, đa đảng đó nghe!
- Vì sao??
- Đa đảng sẽ loạn chứ sao!
- À, hèn chi bọn Nhật, Hàn, Đài...vì đa đảng, nên dân chúng nó loạn lạc phải chayh qua VN làm ông chủ. Còn VN độc đảng yên bình, thành ra dân mình mới chạy qua xứ loạn lạc đó xin làm mướn!
- Ông không bì với các quốc gia đó được! Nước họ dù có cả chục đảng cũng không sao, vì mọi đảng phái ở các quốc gia ấy đều tuân thủ theo Hiến Pháp. Còn ở VN, ông đảng trưởng đảng csVn nói, Hiến Pháp phải đứng sau cương lĩnh của đảng?! Vì vậy, bây giờ đất nước ta đã có đảng Cộng Sản rồi, nếu có thêm đảng Cộng Phỉ, rồi thêm đảng Cộng Nô...nữa, đảng nào cũng đưa cương lĩnh của đảng mình lên trên Hiến Pháp thì không loạn sao được? 
 Móa! Đảng phái chỉ có một nhóm người mà dám đưa điều lệ của đảng mình lên trên HP của một quốc gia, thì đất nước đó đã loạn rồi, chứ đâu phải đa đảng mà loạn? Hiến Pháp là bản cam kết giữa nhà nước và nhân dân. Mọi tổ chức, cá nhân kể cả chính phủ đều phải tuân theo những quy định trong đó. Bởi, nó là nền tảng, là chân lý của quốc gia mà dân tộc đó đã xây dựng nên.
 Đảng csVn từ xưa nhận mình đại diện cho giai cấp công, nông, nhận mình là đầy tớ của nhân dân. Nay lại ngang nhiên cho mình đứng trên nhà nước và nhân dân. Đây là mưu đồ phản loạn của đảng cộng sản đối với đất nước VN, chứ đâu phải đa đảng mà loạn?!

Ngô Trường An
Không có nhận xét nào

Nội Bật