Breaking News:

latest

7 SAI LẦM CỦA DONALD TRUMP, KHIẾN MẤT GHẾ TỔNG THỐNG.

7 SAI LẦM CỦA DONALD TRUMP, KHIẾN MẤT GHẾ TỔNG THỐNG. 1. Tại sao không lập Ban Tuyên Giáo rồi tuyên truyền rằng :” Đảng Cộng Hoà đang lãnh đ...

7 SAI LẦM CỦA DONALD TRUMP, KHIẾN MẤT GHẾ TỔNG THỐNG.
7 SAI LẦM CỦA DONALD TRUMP, KHIẾN MẤT GHẾ TỔNG THỐNG.

1. Tại sao không lập Ban Tuyên Giáo rồi tuyên truyền rằng :” Đảng Cộng Hoà đang lãnh đạo là hồng phúc cho cả dân tộc Mỹ “. Giống như Đảng CSVN đã làm.

2. Tại sao không tự xưng là “ Người Đốt Lò “ để có cớ bắt bớ, bỏ tù các đối thủ chính trị khác. Việc này vừa giết hại được những kẻ ngáng đường mình, lại được ca ngợi là thẳng tay chống tham nhũng giống như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Vn đang làm.

3. Tại sao không cho Truyền thông báo chí loan tin rằng :” Dựa trên cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn thì nước Mỹ hiện nay không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng. Bất cứ kẻ nào đòi đa Đảng đều là Diễn Biến Hoà Bình, Phản động .v.v. 

4. Tại sao không cho người bắt luôn OBAMA & JOE BINDEN rồi cứ đổ cho tội “ tiết lộ bí mật Nhà nước ...” 

5. Tại sao cho bắt bớ hết bọn Black Life Matters rồi cứ đổ vấy cho rằng chúng là người của Mỹ Tân, Trung Tân, Việt Tân hay thế lực thù địch kích động hòng lật đổ Chính Quyền Nhân Dân Mỹ.

6 . Tại sao không cho quân đội vũ trang giả dạng mặc thường phục xuống đường đánh đập, bắt bớ bọn Black Life Matters rồi cho là do nhân dân quần chúng tự phát quá phẫn nộ....Giống như Đảng CSVN đã đàn áp người dân biểu tình vụ FORMOSA vậy. 

7. Tại sao không đổ vấy số người chết trong dịch cúm Covid 19 là do bệnh phổi, khó thở hay... chưa xác định nguyên nhân.v.v. Giống như Việt Nam vậy .


Từ Đức Minh

Không có nhận xét nào

Nội Bật