Breaking News:

latest

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!  Chúng ta thấy gì qua việc ông Phạm Phú Quốc xin thôi chức ĐBQH và chức Tổng giám đốc IPC, sau khi bị lộ thông tin ông đã...
ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!

 Chúng ta thấy gì qua việc ông Phạm Phú Quốc xin thôi chức ĐBQH và chức Tổng giám đốc IPC, sau khi bị lộ thông tin ông đã mua quốc tịch Ciprus?

 Điều này nói lên tâm địa của các quan chức hiện nay một cách rõ nét hơn bao giờ hết! Khi chưa bị lộ, họ hô hào tiến lên CNXH, họ rao giảng đạo đức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, họ quyết tâm trung thành với lý tưởng cộng sản, họ tuyên bố vì nhân dân mà họ phục vụ chứ họ không có lợi ích nào khác. V.v....
 Thế nhưng, khi đã bị lộ mưu đồ thật sự, thì họ sẵn sàng từ bỏ tất cả. Bỏ đảng, vứt lý tưởng cộng sản vào sọt rác, dẹp luôn con đường tiến lên CNXH để chọn cuộc sống ở những quốc gia tư bản đa nguyên. Họ thừa biết rằng, chỉ có những quốc gia có thể chế tam quyền phân lập, đa đảng, đa nguyên mới đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho họ.

 Do đó, khi sự việc lộ ra thì ông Quốc cũng chẳng cần giấu giếm tâm địa của ông ấy. Ông thẳng thừng từ chối các chức danh mà đảng đã ưu ái trao cho. Ông chọn một đất nước khác, nơi đó mới chính là Tổ quốc vĩnh viễn của gia đình ông.

 Đau thương chưa! Hàng chục triệu dân cặm cụi, cúc cung từng đồng thuế để giao cho họ. Đau lòng không, khi tài nguyên quốc gia từ bao đời ông cha để lại, họ vơ vét sạch sẽ để ra đi?

 Còn bao nhiêu người trong guồng máy lãnh đạo hiện nay là phiên bản của ông Quốc? Không rõ số lượng cụ thể, nhưng, chắc nhiều, nhiều lắm. Họ chưa bị lộ có quốc tịch thứ 2, nhưng số tài sản khổng lồ của họ không thể không lộ trước quần chúng nhân dân.

 Hiện tại, miệng họ vẫn rao giảng đạo đức, lòng họ vẫn kiên định con đường tiến lên CNXH, nhưng tay họ lại âm thầm vơ vét, thu vén tài sản đất nước để chờ cơ hội thoát thân.

 Cuối cùng rồi các quan chức cộng sản, họ cũng chọn xứ sở tư bản tự do để nương thân. Suốt đời, họ hô hào quyết tâm xây dựng thiên đường XHCN là để cho dân đen chúng ta, còn họ thì phải qua xứ tư bản để cho chúng bóc lột. Đó, mới chính là đạo đức cách mạng của người cộng sản!

Ngô Trường An

Không có nhận xét nào

Nội Bật