Breaking News:

latest

NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ “HỒNG PHÚC” HAY “ĐẠI HỌA” CHO DÂN TỘC VIỆT NAM?

NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ “HỒNG PHÚC” HAY “ĐẠI HỌA” CHO DÂN TỘC VIỆT NAM? Ông Trọng không tự xưng là Hoàng đế, không tự ‘tung hê’ cá nhân như đàn ...

NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ “HỒNG PHÚC” HAY “ĐẠI HỌA” CHO DÂN TỘC VIỆT NAM?
Ông Trọng không tự xưng là Hoàng đế, không tự ‘tung hê’ cá nhân như đàn anh Tập Cận Bình, nhưng những bước đi “lầm lũi” của ông Trọng từng bước có thể nắm trọn quyền hành của cả Đảng và đất nước với sự phục tùng của vài triệu Đảng viên. Điều này không đơn giản, cho thấy sự thâm độc, tham vọng quyền lực, có thể nói là so với các lãnh tụ trên thế giới không ai bằng từ cổ chí kim. 
Mặc dầu tuổi đã cao, sức khỏe không còn bao nhiêu, nhưng ông Trọng không muốn rời các vị trí quyền lực. Nếu nhìn các vị trí hiện nay, cho thấy ông Trọng có thể nắm quyền “sinh sát” trong tay bất cứ ai nếu ông muốn.
Cái chết của cụ Lê Đình Kình là trường hợp điển hình.
Tru di tam tộc gia đình cụ Kình cũng là quyết định không ngoài ai khác chính ông Trọng là nhân vật chủ chốt!
Chỉ một cái “đít” của ông Trọng mà có thể ngồi 12 ghế quan trọng như:
1. Tổng bí thư
2. Chủ tịch nước
3. Bi thư Quân ủy Trung ương
4. Bí thư Trung ương Đảng
5. Đại biểu Quốc hội
6. Ủy viên Bộ chính trị
7. Ủy viên Trung Ương Đảng
8. Trưởng ban Phòng chống tham nhũng 
9. Trưởng ban Thanh tra nhà nước
10. Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên
11. Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
12. Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an TW
Nhân vật Nguyễn Phú Trọng đúng là “Đại họa” cho dân tộc Việt Nam!

Lê Ánh


Không có nhận xét nào

Nội Bật