Breaking News:

latest

TAI HẠI CỦA FAKE NEWS ĐÃ BIẾN NHỮNG KẺ DỊ ỨNG TRUMP TRỞ THÀNH KẺ "NGU MÀ TỎ RA NGUY HIỂM" QUA CÂU CHUYỆN HÀI VU CÁO ÔNG TRUMP CHỈ MẤT 750 MỸ KIM TIỀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHƠN

TAI HẠI CỦA FAKE NEWS ĐÃ BIẾN NHỮNG KẺ DỊ ỨNG TRUMP TRỞ THÀNH KẺ "NGU MÀ TỎ RA NGUY HIỂM" QUA CÂU CHUYỆN HÀI VU CÁO ÔNG TRUMP CHỈ ...

TAI HẠI CỦA FAKE NEWS ĐÃ BIẾN NHỮNG KẺ DỊ ỨNG TRUMP TRỞ THÀNH KẺ "NGU MÀ TỎ RA NGUY HIỂM" QUA CÂU CHUYỆN HÀI VU CÁO ÔNG TRUMP CHỈ MẤT 750 MỸ KIM TIỀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHƠN
TAI HẠI CỦA FAKE NEWS ĐÃ BIẾN NHỮNG KẺ DỊ ỨNG TRUMP TRỞ THÀNH KẺ "NGU MÀ TỎ RA NGUY HIỂM" QUA CÂU CHUYỆN HÀI VU CÁO ÔNG TRUMP CHỈ MẤT 750 MỸ KIM TIỀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHƠN 

Lẽ ra tui đã viết về câu chuyện "gạt những thằng Bờm" ngay sau bài báo của Tờ New York Time nói về việc ông Trump chỉ đóng có 750 Mỹ kim thuế lợi tức cho hai năm 2016 và 2017, và không đóng đồng thuế lợi tức nào cho 10 trong số 15 năm qua mà theo New York Time là "phần lớn là vì ông Trump đã báo cáo tiền thua lỗ nhiều hơn tiền hơn ông ta kiếm được". Tuy nhiên vì muốn chờ xem ứng viên Joe Biden có lấy cái tin Fake News của New York Time để truy vấn ông Trump tại cuộc tranh luận đầu tiên hay không nên giờ mới viết để cho tụi "vội cười" phải hở mười cái răng.

Như trước đây đã từng khẳng định, chuyện ông Trump là trùm LÁCH THUẾ là có thật vì bất cứ ông chủ doanh nghiệp nào ở Hoa Kỳ cũng phải tìm mọi kẻ hở của các sắc luật thuế để mà LÁCH. LÁCH THUẾ chính xác là không phạm luật, TRỐN THUẾ là SẠT NGHIỆP, thậm chí ĐI TÙ. Để làm rõ thực tế của câu chuyện Fake News do New York Time thả thính, xin phép nói sơ về chuyện thuế má ở xứ giãy hoài không chết như sau:

Theo ông Ben Sutton, người sáng lập Mazuma USA, một công ty kế toán cung cấp dịch vụ thuế, sổ sách kế toán và bảng lương cho các doanh nghiệp nhỏ thì:

Nếu bạn đang tự hỏi, "Tui có thể lỗ trong bao nhiêu năm cho công việc kinh doanh của mình?" thì có thể bạn đang đạt đến một điểm mà bạn đã khiếu nại quá nhiều khoản lỗ về thuế của mình. Sở Thuế vụ - IRS chỉ cho phép doanh nghiệp của bạn ở trạng thái ÂM (báo lỗ) trong một số năm nhứt định trước khi IRS phân loại nó là một doanh nghiệp.
IRS sẽ chỉ cho phép bạn yêu cầu bồi thường thiệt hại về hoạt động kinh doanh của bạn trong 03 năm trong 05 năm tính thuế . Nếu bạn không cho thấy rằng doanh nghiệp của bạn đã có lợi nhuận lâu hơn thời gian đó, thì IRS có thể cấm bạn khai báo các khoản lỗ kinh doanh về thuế của bạn.

Sau khi bạn tuyên bố lỗ 03 trong 05 năm, IRS sẽ phân loại doanh nghiệp của bạn là một SỞ THÍCH và sẽ không được khấu trừ thuế, do đó, bạn sẽ không thể yêu cầu bất kỳ khoản chi phí nào trên thuế của mình. Việc giải mật này được gọi là QUY TẮC MẤT MÁT THEO SỞ THÍCH, tiếng Mỹ là "Hobby Loss Rule".

Nếu bạn muốn tiếp tục xác nhận doanh nghiệp của mình về thuế, bạn cần cho IRS thấy rằng đó không chỉ là một sở thích.

Trước tiên, bạn sẽ phải chứng tỏ rằng bạn đang điều hành công việc kinh doanh của mình, như một công việc kinh doanh, không phải như một sở thích. Bạn phải đáp ứng ba tiêu chí sau:

1. Có một kế hoạch kinh doanh

2. Chứng tỏ rằng bạn có kế hoạch, hoặc ít nhứt là có ý định, để thu lợi nhuận.

3. Trình bày hồ sơ kinh doanh cho thấy bạn hiểu cách báo cáo thu nhập kinh doanh một cách chính xác.

IRS cũng sẽ xem xét các yếu tố sau để xác định xem doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện là một doanh nghiệp hoặc sở thích hay không:

- Bạn đã kiếm được lợi nhuận trong quá khứ chưa?

- Bạn có sống bằng thu nhập từ việc kinh doanh không?

- Các khoản lỗ của bạn có nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn không?

- Bạn dành bao nhiêu thời gian cho công việc kinh doanh? Bạn có dành đủ thời gian để tạo ra lợi nhuận không?

- Bạn có thay đổi phương pháp kinh doanh của mình để tăng lợi nhuận không?

- Bạn có kiến ​​thức để điều hành một doanh nghiệp có lãi không?

Doanh nghiệp của bạn sẽ có thể trả lời tích cực ít nhứt một vài câu hỏi trong số này. Nếu có nhiều hơn 01 chỉ được coi là một doanh nghiệp.

Bạn cần hiểu rằng nếu bạn cố gắng đòi lỗ cho sở thích của mình (ngay cả khi bạn coi đó là một doanh nghiệp), điều đó có thể kích hoạt IRS kiểm tra. Bạn cần xác định xem liệu bạn có muốn tiếp tục yêu cầu các khoản lỗ cho doanh nghiệp của mình sau khi nó được phân loại là một sở thích. 

Cách tốt nhứt để cho IRS thấy rằng bạn là một chủ doanh nghiệp nghiêm túc là lưu giữ hồ sơ. Chỉ vì bạn cảm thấy doanh nghiệp của mình không chỉ là sở thích không có nghĩa là IRS sẽ đồng ý. Tốt nhứt bạn nên nói chuyện với một kế toán viên chuyên nghiệp để đánh giá rủi ro kiểm toán liên quan đến việc yêu cầu doanh nghiệp của bạn nộp thuế lại.

Như vậy, theo New York Time đã phát tin giả về chuyện ông Trump liên tục báo lỗ tại doanh nghiệp của ổng cũng như chuyện phịa rằng ông Trump chỉ đóng có 750 Mỹ kim thuế lợi tức cho hai năm 2016 và 2017, và không đóng đồng thuế lợi tức nào cho 10 trong số 15 năm qua chỉ có thể "lừa được thằng Bờm" mà thôi. Rõ ràng, ngay trong bài viết gốc của New York Time đã viết:

1. Bằng tiếng Mỹ: Each time, he requested an extension to file his 1040; and each time, he made the required payment to the I.R.S. for income taxes he might owe — $1 million for 2016 and $4.2 million for 2017. But virtually all of that liability was washed away when he eventually filed, and most of the payments were rolled forward to cover potential taxes in future years. When they got to line 56, the one for income taxes due, the amount was the same each year: $750.

2. Tạm dịch ra tiếng Việt Nam: Mỗi lần, anh ấy yêu cầu một phần mở rộng để gửi 1040 của mình;  và mỗi lần, anh ta thực hiện thanh toán bắt buộc cho I.R.S.  đối với thuế thu nhập mà anh ta có thể nợ - 1 triệu đô la cho năm 2016 và 4,2 triệu đô la cho năm 2017. Nhưng hầu như tất cả trách nhiệm pháp lý đó đã được rửa sạch khi cuối cùng anh ta nộp đơn và hầu hết các khoản thanh toán được chuyển sang để trang trải các khoản thuế tiềm năng trong những năm tới.  Khi họ đến dòng 56, dòng cho thuế thu nhập đến hạn, mỗi năm số tiền đều như nhau: $ 750.

Với đoạn báo gốc của tờ New York Time cùng với việc bóp méo nội dung, tiêu đề của chính tác giả bài báo này và các bào tử nấm độc Fake News khác phát tán mạnh mẽ cho thấy lực lượng Dị ứng Trump là một đám thằng Bờm rỗng não. 

Bởi vì theo nội dung của đoạn văn gốc trên sẽ được hiểu là:

Tỷ phú Donald Trump đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế liên bang bằng cách "nộp trước" mà theo ngôn ngữ của ngành kế toán đó là ông chủ Donald Trump đã "nộp thuế tương lai" ngay trong năm 2015 cho nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhơn của năm 2016 là 01 triệu Mỹ kim và cho năm 2017 là 4,2 triệu Mỹ kim.

Nghĩa là ông Trump trong năm 2015 đã "dự trù" thuế thu nhập cá nhơn của năm 2016 là 01 triệu Mỹ kim và năm 2017 là 4,2 triệu Mỹ kim nên ông đã tiến hành "nộp thuế tương lai" cho năm 2016 và 2017 với thời điểm nộp thuế trong năm 2015, trước khi ông tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống năm 2016.

Và với khoản "nộp thuế tương lai" cho năm 2016, 2017 tổng cộng là 5,2 triệu Mỹ kim, đối chiếu với thực tế thu nhập cá nhơn của ông Trump tại năm 2016, 2017 mà ông Trump thực tế phải nộp theo nghĩa vụ nộp thuế, IRS đã khấu trừ và bắt ông Trump phải đóng thêm 750 Mỹ kim cho đủ nghĩa vụ theo sổ sách kinh doanh và kế toán. Nghĩa là ông Trump đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhơn năm 2016 cộng với năm 2017 tổng cộng là 5.200.750 Mỹ kim (năm triệu hai trăm ngàn Mỹ kim đã nộp cho nội dung thuế tương lai và 750 Mỹ kim bổ sung theo chứng từ kế toán). 

Vì vậy khi New York Time bóp méo sự thật thì ông Alan Garten, Giám đốc pháp lý của Trump Organization đã phản pháo rằng "Trong thập kỷ qua, Tổng thống Trump đã trả hàng chục triệu Mỹ kim thuế cá nhơn cho chính phủ liên bang, bao gồm cả việc trả hàng triệu Mỹ kim thuế cá nhơn kể từ khi ông Trump tuyên bố ra tranh cử vào năm 2015".

Ngay ở trong đoạn văn gốc của New York Time có ghi rõ "...and most of the payments were rolled forward to cover potential taxes in future years" mà dịch ra tiếng Việt là "...và hầu hết các khoản thanh toán được chuyển sang để trang trải các khoản thuế tiềm năng trong những năm tới". Dân kế toán dù ở bất cứ quốc gia nào cũng hiểu khái niệm "roll forward" nghĩa là "chuyển tiếp", nghĩa là "kết dư tiền thuế" của Trump Organization trong năm 2015 do ông Trump chủ động nộp trước cho năm 2016 và 2017 đã được IRS khấu trừ còn thiếu lại 750 Mỹ kim buộc ông Trump phải nộp cho đủ.

Thêm một cái ngờ nghệch có chủ đích của tác giả bài báo trên New York Time đó là tên này đã viết "When they got to line 56, the one for income taxes due, the amount was the same each year: $750", dịch ra tiếng Việt Nam là "Khi họ đến dòng 56, dòng cho thuế thu nhập đến hạn, mỗi năm số tiền đều như nhau: 750$". 

Ngớ ngẩn có chủ đích là vì con số 750$/năm hiển thị trên tờ khai thuế ở "Dòng 56" vào năm 2016 và 2017 chỉ là đơn thuần về mặt kỹ thuật kế toán. Nhưng theo Đạo Luật Cắt Giảm Thuế và Việc Làm năm 2018 thì "dòng 56" trên "Biểu Mẫu Thuế 1040" đã bị loại bỏ kể từ khi Đạo luật này được ban hành.

Với việc hùa theo tin Fake News của New York Time về chuyện vu cáo ông Trump chỉ nộp có 750 Mỹ kim thuế thu nhập cá nhơn đã khiến cho bộn tên dị ứng Trump tay nhanh hơn não sụp hầm cầu tiêu, nhục nhã nhứt là lão già đầu Joe Biden đã cho Nước Mỹ và toàn thế giới thấy sự ngu dốt bẩm sinh nhưng đầy nhiệt tình và nguy hiểm khi lão đã bám vào câu chuyện "lừa thằng Bờm" của Fake News - New York Time để thách thức ông Trump lòi ra hồ sơ khai thuế của mình.

Ông Trump LÁCH THUẾ ra sao thì IRS nắm được nếu họ có đủ trình độ để phát hiện ra nhưng có thể IRS chưa đủ trình độ phát hiện ra nên ông Trump không muốn trưng ra hồ sơ khai thuế của ông Trump lúc này mà sẽ trưng ra vào thời điểm thích hợp để lấy đó làm điều kiện, bằng chứng yêu cầu Quốc Hội sửa chữa lại các Đạo luật thuế nhằm không cho các cao thủ LÁCH THUẾ tiếp tục coi phim Cọp một cách hợp pháp vì kẽ hở của luật pháp tạo ra./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật