Breaking News:

latest

TẤM LÒNG VÌ DÂN VÌ NƯỚC

TẤM LÒNG VÌ DÂN VÌ NƯỚC Hôm bữa đại hội đảng bộ Bình Chánh ở Nam Kinh cũng có anh. Nay đảng bộ tỉnh Hà Nam gần Bắc Kinh cũng có anh.  Tinh t...

TẤM LÒNG VÌ DÂN VÌ NƯỚC
TẤM LÒNG VÌ DÂN VÌ NƯỚC

Hôm bữa đại hội đảng bộ Bình Chánh ở Nam Kinh cũng có anh. Nay đảng bộ tỉnh Hà Nam gần Bắc Kinh cũng có anh. 

Tinh thần vì dân vì nước của anh hoạ may chỉ có trời xanh mới hiểu. Chỉ tiếc là triều đình lâu nay không có cơ chế để các cựu thân vương vào hàng thúc, bá quay lại chấp chính.

Anh nhiệt tình lo lắng việc quốc gia cũng tốt, nhưng nhớ tránh tiếng cho mình. Các triều đại á đông rất kỵ việc thân vương thúc bá qua lại với cẩm y vệ, quân đội... Mỹ cũng thế, Obama dù khoái diễn thuyết nhưng cũng không bao giờ (được) quay lại phát biểu với quân đội Mỹ khi đã hết làm tổng thống.

Thành ra anh đi dự đại hội đảng bộ tỉnh, ngành, địa phương...thì cũng thôi, nhưng nhớ né đảng bộ công an, quân đội ra để không thì người ta nói anh có ý khác.

Tuy triều đình không có cơ chế để cựu vương quay lại chấp chính nhưng giang hồ đang đồn rằng số UVTW của Hà Tĩnh và các xứ lân cận như Thanh Hoá, Nghệ An...cũng nhiều, hay là ta vận động họ lấy số đông mà phát động sửa đổi điều lệ đảng, mời anh quay lại làm Bát Hiền Vương. Đó cũng là một sáng kiến. 

Chúc anh phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ.

Đại tá Lương Tuấn Anh


Không có nhận xét nào

Nội Bật