Breaking News:

latest

TÁT CẠN ĐẦM LẦY

TÁT CẠN ĐẦM LẦY Lâu nay ta thấy “phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” hay chỉ trích đảng CSVN. Có thể nói là thường xuyên.  Các bác ấy ch...

TÁT CẠN ĐẦM LẦY

Lâu nay ta thấy “phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” hay chỉ trích đảng CSVN. Có thể nói là thường xuyên.  Các bác ấy chửi cộng sản tính ra còn hơn cả FB này nhiều.

Thậm chí FB này còn chưa bàn đến chuyện giải thể hay thay thế đảng CSVN nhưng các bác bên “phong trào” bàn rôm rả ồn ào xôm tụ hơn nhiều. Trước có một bác kia vừa đòi “diệt Trump” vừa tính là để duy trì một tháng biểu tình liên tục ở VN tại 5 thành phố lớn tốn hết 60 triệu USD/ tháng.

Tuy nhiên đến nay “phong trào” này và phần lớn trong đảng CSVN (lẫn đảng CSTQ) đang có một điểm chung là ủng hộ bác Bi đen. Vậy là hiểu rồi ha.

Vậy nay kính đề nghị các bác hạ ngọn cờ dân chủ xuống thấp thấp chút, để những quần chúng vô tư bớt đi tù vì chạy theo ngọn cờ và lời hiệu triệu của các bác. 

Em điểm danh các bác ra thì cũng được, nhưng thôi làm người ai làm vậy.

Kính !

Đại tá Lương Tuấn Anh


Không có nhận xét nào

Nội Bật