Breaking News:

latest

TIỀN LỆ ĐỀ CỬ THẨM PHÁN TCPV NGAY TRONG NĂM BẦU CỬ

TIỀN LỆ ĐỀ CỬ THẨM PHÁN TCPV NGAY TRONG NĂM BẦU CỬ  Nếu chỉ tính từ năm 1968 đến nay, trong ròng rã nửa thế kỷ, đã có 10 lần mà Tổng thống đ...TIỀN LỆ ĐỀ CỬ THẨM PHÁN TCPV NGAY TRONG NĂM BẦU CỬ 

Nếu chỉ tính từ năm 1968 đến nay, trong ròng rã nửa thế kỷ, đã có 10 lần mà Tổng thống đương nhiệm phải "lấp ghế trống" của TCPV ngay trong năm diễn ra bầu cử. Trong đó, có 9 lần Tổng thống đề cử - trước ngày bầu cử - thành công, và 1 lần bất thành. 

Thành thử TT Trump có đề cử ứng viên thẩm phán TCPV, cũng không trái tiền lệ. 

* Một lần mà Tổng thống đương nhiệm đề cử nhưng bất thành, xảy ra hồi nào? Hồi năm 2016, lúc Barack Hussein Obama ngồi trong tòa Bạch Cung. 

(a) Lúc đó, một thẩm phán trong TCPV qua đời. Obama bèn đề cử tân thẩm phán, đâu "kiêng kỵ" năm 2016 là năm bầu cử (đúng, chẳng có "lệ" nào buộc phải kiêng kỵ hết ráo). 

Vậy, TT Trump cũng làm hệt như Obama, nghĩa là ông có quyền đề cử tân thẩm phán! 

(b) Chủ tịch Thượng viện Mỹ năm 2016 Joe Biden (theo Hiến pháp, Phó TT Mỹ kiêm luôn vai trò Chủ tịch Thượng viện cho dù đảng của Phó TT Mỹ có là phe thiểu số trong Thượng viện đi nữa), lúc đó, tuyên bố ủng hộ Obama là không thể để "ghế trống" tại TCPV. 

Vậy, Chủ tịch "president pro tempora" của Thượng viện năm nay cũng làm hệt như Joe Biden hồi 2016, tuyên bố ủng hộ TT Trump là không để "khuyết" thẩm phán TCPV! 

Nực cười. Những người phản đối / tìm cách ngăn cản việc đề cử tân thẩm phán TCPV sắp tới đây, họ bị bệnh mất trí nhớ rồi sao? Họ giả ngu ngơ để quên béng (a) & (b)!

(c) Trái bóng đề cử được chuyền sang sân Thượng viện. Thành hoặc bất thành là nằm nơi Thượng viện. 

Obama thất bại, vì bị Thượng viện bấy giờ do đảng CH nắm đa số đã không thông qua ứng viên đề cử của Obama. 

Ồ, đâu phải vì Obama thất bại thì... Trump bị buộc không được phép có thể thành công? Cái lối chánh trị "ghen ăn tức ở" coi dị hợm hết sức, không tưởng nổi! 

Mà, nói nào ngay, về mặt nguyên tắc thì việc đề cử tân thẩm phán với danh tính cụ thể (cuối tuần này) của TT Trump vẫn đâu biết là được Thượng viện phê duyệt? hay là buộc TT Trump phải chuyển sang ứng viên khác? 

Mắc giống gì mà phe đảng DC cuống cuồng như gà mắc tóc, và như người mất trí vậy chớ! 

(bài Nguyễn- Chương Mt)

Không có nhận xét nào

Nội Bật