Breaking News:

latest

ĐÂY MỚI LÀ CÔ TIÊN CỦA DÂN LÀNH & CÔ TIÊN TÔI YÊU!

ĐÂY MỚI LÀ CÔ TIÊN CỦA DÂN LÀNH  &  CÔ TIÊN TÔI YÊU! Cô Tiên này không hoặc quyên góp chưa tới 1/100 tiền cô Tiên ca sĩ nhà sản quyên gó...

ĐÂY MỚI LÀ CÔ TIÊN CỦA DÂN LÀNH  &  CÔ TIÊN TÔI YÊU!
ĐÂY MỚI LÀ CÔ TIÊN CỦA DÂN LÀNH  &  CÔ TIÊN TÔI YÊU!

Cô Tiên này không hoặc quyên góp chưa tới 1/100 tiền cô Tiên ca sĩ nhà sản quyên góp (!?), không cần báo chí hội đoàn tà quyền hoặc cá nhân nào đó tăng bốc. 
Cô tiên này một mình bưng ẵm bà già gầy yếu tới nơi an toàn hơn,  không cần bạn bè đồng hội đồng thuyền hay một ai khác đi hai bên dìu dắt và nâng hai cánh tay cụ già để diễn... ( tôi nhận xét, còn lời nhận xét bên dưới là của ông John Glory Nguyễn)

Cô Tiên này không có đồng nào nhưng Cô Tiên này có trái tim rất giàu và tấm lòng đầy vị tha...

Cô Tiên này không ai gửi cho tỷ nào nhưng việc mà Cô Tiên này làm không đồng tiền nào mua được...

Cô Tiên này không mạnh mẽ như bao người đàn ông trai tráng khác nhưng Cô Tiên này đủ sức để gánh lấy khó khăn để vượt qua...

Cô Tiên này không có nhà cao cửa rộng nhưng Cô Tiên này lại có ngôi nhà của Tình Yêu Thương...

Cô Tiên này không phải là vị cứu tinh nhưng Cô Tiên này Được Đấng Cứu Tinh nâng đỡ qua thân thể của mình...

Đó chính là Cô Tiên của Tình Yêu Chúa đầy khoan dung và lòng xót thương...

John Glory Nguyen

Không có nhận xét nào

Nội Bật