Breaking News:

latest

CHUYỆN BẦU CỬ NƯỚC MỸ

Chuyện bầu cử nước Mỹ Đúng là chuyện bầu cử nước Mỹ thì dân Mỹ lo. Lẽ ra thì dân Canada như tôi hay bà con ở VN, Úc, Âu Châu vv... cũng khôn...


Chuyện bầu cử nước Mỹ

Đúng là chuyện bầu cử nước Mỹ thì dân Mỹ lo. Lẽ ra thì dân Canada như tôi hay bà con ở VN, Úc, Âu Châu vv... cũng không cần đả động đến. Thế nhưng nói người mà không nghĩ đến ta là sao? Chúng tôi lên tiếng là bởi vì có rất nhiều người ở Úc, Âu Châu, Việt Nam mang danh "Đấu tranh" cũng tấn công ô Trump từng giây phút. Các người không liên quan đến Mỹ hàng ngày tấn công Trump thì chúng tôi dù không liên quan cũng có quyền ủng hộ chứ. Nếu mà chỉ cho các ông tấn công Trump rồi yêu cầu chúng tôi không được nói là sao vậy ông Kiếm Ngắn? Hay tại kiếm ông ngắn nên ông chỉ suy nghĩ được có 1 chiều làm lợi cho phe ông là được ?

Tiện đây tôi cũng nói thêm, chuyện bầu cử nước Mỹ cũng là vận mạng nước Mỹ và thế giới. Người tính không bằng trời tính. Nếu nước Mỹ và thế giới mạt vận thì Biden sẽ thắng. Nếu thiên mệnh muốn kẻ ác như VC, TC phải tiêu vong thì ông Trump thắng.

Tuy vậy, dù ông Trump thắng hay thua thì tôi vẫn cảm ơn ông vì nhờ ông mà nỗi oan của tôi được giải. Nhờ ông mà bà con đã nhận ra được rất nhiều tên cuội mạo danh "đấu tranh". Nhờ ông mà bà con nhận ra những đám truyền thông thổ tả ngày đêm quyên tiền của các bạn nhưng lại đi ủng hộ cho đám thân cộng.

Đôi khi chính nghĩa trong một chừng mực, thời điểm nào đó bị thất bại bởi thiên mệnh như VNCH đã từng. Nhưng chính nghĩa dù thế nào cũng chiến thắng trong lòng những người yêu lẽ phải

Đặng Chí Hùng

Không có nhận xét nào

Nội Bật