Breaking News:

latest

PHỎNG VẤN

PHỎNG VẤN Nghe các bậc văn hay chữ tốt thao thao bất tuyệt rôm rả về giáo dục và SGK nên thôi nay phỏng vấn thêm người ngọng cho đa chiều qu...

PHỎNG VẤN

Nghe các bậc văn hay chữ tốt thao thao bất tuyệt rôm rả về giáo dục và SGK nên thôi nay phỏng vấn thêm người ngọng cho đa chiều quan điểm. 

Nghe người giọng tốt nói mà không nghe người ngọng thì thiết tưởng không công bằng lắm.

- Người ta lói giáo dục lước ta nà nát nắm, ông nghĩ sao.
- Cái bọn đấy rỗi hơi, cả cái lước lày lát, có riêng đâu ngành ráo dục. 

- SGK đang bị chỉ trích vì nàm ăn nôm côm, răng mà như rứa ?
- Sách nuật mà bộ máy quản ní còn không đếm xỉa, ai rảnh mà quan tâm SGK.

- Vị chủ biên SGK từng là một đại biểu quốc hội, giáo sư... lổi tiếng cả ?
- Ô hay, cái ông đấy lổi tiếng vì từng công kích thủ tướng, chứ có phải lổi tiếng vì nàm chính sách tốt đâu. Công kích thủ tướng kiểu đấy ai nàm chả được, tin thì ráng chịu chứ.

- Như ri phải xây dựng triết ní ráo dục dư lào ?
- Lào lào cái rì, tại Mác cả, Mác viết triết ní chính trị mà không chịu viết thêm triết ní ráo dục.

- Bây giờ chấn hưng ráo dục thì nàm răng chừ ?
- Chấn hưng để nàm gì ? Để khôi phục nguyên khí quốc gia ? Để chống nại thiên triều ah. Nàm thế nà phản động.

- Thế chừ bỏ phế hay sao ?
- Lát nắm rồi, chèo chống cột kèo mà nàm gì, bỏ đi mà nàm nại thôi.

Tất TửKhông có nhận xét nào

Nội Bật