Breaking News:

latest

CÔ TIÊN DIỄN TỆ LÀM LỘ MỘT BẦY ĐÍT ĐỎ

CÔ TIÊN DIỄN TỆ LÀM LỘ MỘT BẦY ĐÍT ĐỎ  Cô Tiên ném đá dò đường bằng cách hỏi ý kiến cộng đồng về việc gởi tiền từ nguồn hỗ trợ nạn dân miền ...

CÔ TIÊN DIỄN TỆ LÀM LỘ MỘT BẦY ĐÍT ĐỎ 

Cô Tiên ném đá dò đường bằng cách hỏi ý kiến cộng đồng về việc gởi tiền từ nguồn hỗ trợ nạn dân miền Trung cho ni cô Thích Tâm Trí ở chùa Đại Ân bên Nhựt Bổn để giúp đỡ người Việt Nam sống chui ở Nhựt đang khó khăn bởi đại dịch cúm Vũ Hán.

Bị dư luận phản đối cô Tiên liền xóa status nhưng lại quên báo cho tăng đỏ Thích Tâm Trí ở bên Nhựt Bổn, Vẹm cái Thích Tâm Trí gởi lời cảm ơn cô Tiên, vậy là bể mánh.

Là một ni cô nhưng Thích Tâm Trí lại bưng bô cho tên đồ tể Lê Khả Phiêu, để tang đen trên cờ máu khi tên đồ tể Lê Khả Phiêu đi gặp Mác - Lê - Mao - hồ. Tu gì cái loại này ngoài tu hú hót theo lịnh của Việt cộng hả Vẹm cái Thích Tâm Trí? 

Như vậy đã rõ ca lẻ Thủi Tiên là loại nào rồi đó. Tran Hung tui kết thúc về chủ đề này tại đây, khôn nhờ dại chịu./.

Tran Hung.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3178347192246352&id=100002133082656
Không có nhận xét nào

Nội Bật