Breaking News:

latest

GIÁO DỤC . . . BẢN CHẤT.

GIÁO DỤC . . . BẢN CHẤT.        Luôn thích ứng với không gian môi trường sống, chính là động lực để sinh tồn phát triển.     Khoa học là nhậ...

GIÁO DỤC . . . BẢN CHẤT.
   
   Luôn thích ứng với không gian môi trường sống, chính là động lực để sinh tồn phát triển. 
   Khoa học là nhận thức khám phá không ngừng của con Người với sự vận động của Tự nhiên, Xã hội và Chính mình. Mở tung dần sự thật của các hiện tượng và quy luật đó. Đồng thời lưu truyền lại cho các thế hệ tiếp theo mai sau. Gọi là kho tàng tri thức của nhân loại. Hiện diện trên tất cả các lĩnh vực của Đời sống xã hội.
   Vậy, lĩnh hội tiếp thu những kiến thức đã có được ( Thường là phân theo từng lĩnh vực hay chuyên ngành ). Đồng thời tiếp tục khám phá mở rộng không ngừng làm phong phú thêm nhận thức. Chính là thiên chức của giáo dục và khoa học.
   Và cách ứng xử của con Người với môi trường sống, với nhau và với chính mình. Hình thành nên Văn hóa nói chung, vừa mang tính lịch sử vừa mang tính đặc thù đối với các vùng miền hay Quốc gia Dân tộc khác nhau.
   Với mỗi cá nhân con Người cũng vậy, tùy theo các giai đoạn sinh ra và trưởng thành với những điều kiện cụ thể. Cũng sẽ có những khả năng mức độ tiếp nhận tri thức khác nhau. Nhưng tựu chung là : Từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Từ cái đã biết, đến khám phá ra cái chưa biết. Đây chính là bản năng thích ứng, là động lực mang tính quy luật của sinh tồn phát triển ngay trong từng cá thể mỗi Người cũng là vậy.
    Bậc giáo dục phổ thông, cần bắt đầu trang bị từ những kỹ năng sống hữu ích, thiết thực và phù hợp. Dần chuyển tiếp nâng lên bậc giáo dục Đại học, mang tính hệ thống chuyên biệt. Thúc đẩy khả năng Độc lập, sáng tạo và khám phá.
   Mục đích chung là qua đó hình thành một nền tảng tri thức vững chắc, với hoài bão và khát vọng vươn lên. Không ngừng tạo ra những thành tựu, thành quả cho chính bản thân mỗi Người và cho toàn Xã hội.
   Điều đó đồng nghĩa với việc con Người phải luôn được giải phóng, tức là được . . . Tự do tối đa. Nói cách khác là phải trong môi trường xã hội : Tự do nền tảng, Dân chủ rộng mở và pháp luật thượng tôn. Từ đó, Ứng xử với Chân lý - Sự thật, chính là cái gốc của Văn hóa và là bản thể : Chân Thiện Mỹ, của mỗi con Người tự nhiên đúng nghĩa. Đó cũng chính là điều kiện để . . . Tiến bộ trưởng thành. Mà sự phát triển đồng bộ của các Quốc gia tiến bộ, xã hội văn minh Tự do Dân chủ thịnh vượng đang là một minh chứng.
   Ngược lại rõ dàng cũng cho thấy, giáo dục đúng nghĩa phát triển hay còn gọi là khai phóng. Sẽ không thể có được trong một xã hội bị kìm kẹp bởi một thể chế độc tài. Đặc biệt là độc tài toàn trị cộng sản như ở Việt nam hiện nay.
   Từ cả mục đích đến phương pháp và phương tiện hay đầu tư cơ sở vật chất cũng như sự quan tâm đích thực của giới cai trị cầm quyền. Mà cải cách giáo dục từ phương pháp giảng dậy và học tập đến giáo khoa đại cương . . .  Đầy rẫy những khuyết tật, ngay từ trong lớp học giảng đường đến những dị dạng méo mó ra ngoài xã hội. Đó chẳng phải là vấn nạn đó sao ?
   Giáo dục thực chất chỉ là mảnh ghép cho đủ lệ . . . Xiêm y mũ hài. Khoắc lên mình thể chế một đảng độc tài cộng sản luôn độc quyền chân lý và định hướng . . . Sự thật. Có chăng, cũng là thêm cái vòi bạch tuộc nữa hay còn gọi nhóm lợi ích hút máu Dân . . . Nuôi đảng. Nên mọi bàn luận " Cải cách ,, hay " Đổi mới ,, cũng chỉ là cho vui có chuyện mà thôi.
   Bởi trên hết, cái đảng cần : Đó chính là . . . Đất đai và Dân ngu thần phục ?.

( 11. 10. 2020 ) Phan Anh Hữu
Không có nhận xét nào

Nội Bật