Breaking News:

latest

NGƯỜI VIỆT KỲ CỤC .

NGƯỜI VIỆT KỲ CỤC . -Chết vì lũ lụt nhưng vẫn tin rằng Việt Nam là  nơi yên bình.  -Chết vì tai nạn giao thông nhưng vẫn tin rằng Việt Nam l...

NGƯỜI VIỆT KỲ CỤC .

-Chết vì lũ lụt nhưng vẫn tin rằng Việt Nam là  nơi yên bình. 

-Chết vì tai nạn giao thông nhưng vẫn tin rằng Việt Nam là nơi An toàn . 

-Chết vì bị Đảng cướp đất nhưng vẫn tin vào sự công bằng của Luật Pháp. 

-Chết vì ung thư bệnh hoạn nhưng vẫn tin rằng Việt Nam có chỉ số hạnh phúc cao . 

-Chết vì bị trộm cướp nhưng vẫn tin rằng Việt Nam còn an toàn hơn nước Mỹ. 

-Chết thảm khi Lao Động Xuất Khẩu nơi xứ người nhưng vẫn tin rằng Việt Nam giàu có. 

-Chết trong thùng lạnh khi trốn ra nước ngoài nhưng vẫn tin Việt Nam là nơi đáng sống. 

-Chết trong sự đói nghèo nhưng vẫn một lòng tin vào đường lối, chính sách của Đảng.

-Chết trong sự ngu dốt, nhục nhã nhưng vẫn luôn mồm nói Tự hào hai tiếng Việt Nam.

Từ Đức Minh
Không có nhận xét nào

Nội Bật