Breaking News:

latest

NƠI NÀO NGƯỜI TA ĐỐT SÁCH THÌ HỌ SẼ KẾT THỨC VIỆC ĐỐT SINH MẠNG CON NGƯỜI

NƠI NÀO NGƯỜI TA ĐỐT SÁCH THÌ HỌ SẼ KẾT THỨC VIỆC ĐỐT SINH MẠNG CON NGƯỜI  Việt Nam vốn tự hào là quốc gia có hơn 4000 năm văn hiến ,nhưng s...

NƠI NÀO NGƯỜI TA ĐỐT SÁCH THÌ HỌ SẼ KẾT THỨC VIỆC ĐỐT SINH MẠNG CON NGƯỜI
NƠI NÀO NGƯỜI TA ĐỐT SÁCH THÌ HỌ SẼ KẾT THỨC VIỆC ĐỐT SINH MẠNG CON NGƯỜI 

Việt Nam vốn tự hào là quốc gia có hơn 4000 năm văn hiến ,nhưng sách vở của người xưa để lại thì rất ít. Nguyên nhân chính là vì quân nhà Minh bên Tàu đã ra lệnh hủy hết sách vở ngay trong những ngày đầu đô hộ nước ta để dễ bề cai trị ,sau đó tiếp theo sự kiện đốt sách năm 1954 khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản miền Bắc ,rồi ở miền Nam thời điêu linh ngay sau ngày 30/4/1975 ,việc đốt sách được thể hiện qua chiến dịch “Bài trừ Văn hóa Đồi trụy - Phản động” tất cả thi ,thư ,sách vở tinh túy của miền Nam họ đều đốt hết …

Chắc có lẽ người người ,ai ai cũng đều biết sự tinh túy văn hóa miền Nam dựa trên triết lý nhân bản ,khai phóng và dân tộc ,sau ngày 30/4/1975 sách vở miền Nam bị tiêu hủy cho phù hợp với những thay đổi qua các giai đoạn chính trị mà họ đánh tráo khái niệm “Bài trừ Văn hóa Đồi trụy - Phản động” ,ngày nay họ tạo ra những quyển sách giáo dục để giảng dạy cho con em chúng ta về “bốn cái làn” rồi dạy cho các cháu thiếu nhi về “đánh ghen” rồi phải “ăn cứt gà” để chúng tỏ lòng dũng cảm ,rồi giáo dục ta đưa những từ “đ....ụ , đ...ĩ “ vào học đường cho các bé đánh vần ê a… 

Rồi họ dạy cho các cháu thiếu nhi biết “cơ – rô – chuồng – bích” và tìm hiểu về một ông “Lỗ Tấn bên Trung Quốc” hay sách Tiếng Việt được giảng dạy lại cho in hình lá cờ Trung Quốc ..v..v…hay giáo trình giảng dạy và phương cách giảng dậy “công nghệ giáo dục” do Hồ Ngọc Đại mà ở đó các em nhìn những hình vuông ,tròn ,tam giác để đọc thành chữ ,rồi Hồ Ngọc Đại dạy cho con em chúng ta rằng 2 + 3 = 10 hay 2 + 3 = 11 ,và Hồ Ngọc Đại nói rằng còn 2 + 3 = 5 là cái bình thường ,thật là quá nhân văn và có tính chính xác về mặt toán học…?!

Rồi tiếp giáo trình giảng dạy như Bùi Hiền ,hay như “tiếng Việt không dấu” của Kiều Trường Lâm ( ở Hà Nội ) và Trần Tư Bình ,âm mưu của họ là cải tiến chữ Quốc ngữ Việt Nam trở thành một ngôn ngữ “lai căn” xa lạ và đồng âm Hán ,tất cả những điều này không phải là “Văn hóa Đồi trụy - Phản động” ,nói thẳng ra qua bao nhiêu năm thống nhất đất nước Giáo dục Việt Nam chưa thể làm nên những quyển sách giảng dạy “lớp một” hoàn chỉnh ,cũng như Giáo dục Việt Nam đã đi ngược lại triết lý nhân bản ,khai phóng và dân tộc …?! 

“Condition Of Slavery”


Không có nhận xét nào

Nội Bật