Breaking News:

latest

TUỒNG DIỄN BẮT CHIM MỒI MẬP Phạm Đoan Trang ĐÃ BỊ PHÁ SẢN

TUỒNG DIỄN BẮT CHIM MỒI MẬP Phạm Đoan Trang ĐÃ BỊ PHÁ SẢN Để tăng thêm giá trị cho con chim mồi mập Phạm Đoan Trang để Việt Tân và Việt cộng...

TUỒNG DIỄN BẮT CHIM MỒI MẬP Phạm Đoan Trang ĐÃ BỊ PHÁ SẢN
TUỒNG DIỄN BẮT CHIM MỒI MẬP Phạm Đoan Trang ĐÃ BỊ PHÁ SẢN

Để tăng thêm giá trị cho con chim mồi mập Phạm Đoan Trang để Việt Tân và Việt cộng nhanh chóng xuất chuồng chim mồi mập Phạm Đoan Trang ra nước ngoài với giá cao nhờ các tổ chức mà ông Trump gọi là lũ ăn hại đó là các tổ chức nhơn quyền quốc tế thì Việt cộng và Việt Tân đã hợp diễn rất sâu và rất thương tâm, dã man pha lẫn nhơn đạo, đó là:

1. Khi côn an đọc lịnh bắt và dẫn chim mồi mập Phạm Đoan Trang ra khỏi nhà trọ thi không có trói, còng con mẹ gì hết.

2. Nhưng khi chim mồi mập Phạm Đoan Trang ký biên bản ở đồn côn an thì tay được trang trí đạo cụ là còng số 8.

Trong lúc báo chí của Việt cộng cũng như các tờ báo nước ngoài luôn đưa tin theo tiền của Việt Tân, Việt cộng không hề có tin tức chi tiết về vụ bắt chim mồi mập Phạm Đoan Trang cũng như hình ảnh thì trên trang FB của Phạm Đoan Trang, của Việt cộng nằm vùng Hoàng Dũng, của trang Vietnamthoiluan nào đó lại có nhóc hình ảnh về vụ này.

Điều mà người lơ tơ mơ cũng không khó nhận ra sự bất bình thường về các tấm hình đó là ai chui vô phòng côn an làm việc với chim mồi mập Phạm Đoan Trang để chụp hình và chuyển ra ngoài ? Đồn côn an và việc lập biên bản nghi phạm chớ đâu phải chỗ lăng Ba Đình mà dễ dàng được chụp hình tự sướng? Chắc chắn chi có côn an Việt cộng mới được phép chụp hình và đưa ra ngoài để la làng lên cho thiên hạ chú tâm, hỗ trợ, giải cứu theo ý đồ xuất chuồng sớm chim mồi mập Phạm Đoan Trang với giá cao của Việt cộng và Việt Tân. 

Chơi mà diễn tuồng lộ liễu như vậy thì sao che mắt được thiên hạ đây hả Việt cộng và Việt Tân? Đúng là lợi bất cập hại, tính te ai dè té tinh./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật