Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

BÀI KỆ NHÀ PHẬT ỨNG NGHIỆM VỚI TỔNG THỐNG TRUMP VÀ TỔNG THỐNG TIVI DÔ BỊ ĐÒN

BÀI KỆ NHÀ PHẬT ỨNG NGHIỆM VỚI TỔNG THỐNG TRUMP VÀ TỔNG THỐNG TIVI DÔ BỊ ĐÒN Có bạn lo lắng ông Trump sẽ thua vì theo bạn đó ông Trump là Đạ...

BÀI KỆ NHÀ PHẬT ỨNG NGHIỆM VỚI TỔNG THỐNG TRUMP VÀ TỔNG THỐNG TIVI DÔ BỊ ĐÒN

Có bạn lo lắng ông Trump sẽ thua vì theo bạn đó ông Trump là Đạo, Dô Bị Đòn là Ma, mà Đạo chỉ cao có một thước, Ma cao một trượng lận.

Tran Hung tui lý giải cho bạn đó như sau:

Ý nghĩa của câu Đạo cao một thước, Ma cao một trượng không phải vậy. Đạo cao một thước, ma cao một trượng" là câu nói ẩn dụ về sự hành đạo của người tu hành khi gặp chướng ngại trên đường tu tập cũng như hành đạo. Khi mà hành giả khởi tâm tu tập ắt có khi sẽ bị gặp trở ngại kháng cự của cái gọi bản Ngã, chấp trước.

Tổng thống Trump là Đạo, tổng thống tivi Dô Bị Đòn là Ma, bài kệ "Đạo cao một thước, Ma cao một trượng" đầy đủ với ý nghĩa như sau:

Đạo cao nhứt xích
Ma cao nhứt trượng
Đạo cao nhứt trượng
Ma tại đầu trượng
Đạo quá đầu trượng
Ma nhượng đầu sư

Có nghĩa là:

Đạo cao một thước
Ma cao một trượng
Đạo cao một trượng
Ma cao hơn trượng
Đạo cao hơn trượng
MA ĐÀNH CHỊU THUA

Đạo Trump luôn chấp trước Ma Dô Bị Đòn và lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ như bài kệ trên nhưng cuối cùng thì MA ĐÀNH CHỊU THUA. Bốn năm đầu của Tổng thống Trump đã xác quyết như ý nghĩa của bài kệ nhà Phật còn gì./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật