Breaking News:

latest

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ TIẾN TRÌNH BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ US 2020:

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ TIẾN TRÌNH BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ US 2020: Theo HIẾN PHÁP CONSTITUTION  KHI kết quả BẦU CỬ không được chấp nhận TT đươ...

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ TIẾN TRÌNH BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ US 2020:

Theo HIẾN PHÁP CONSTITUTION 
KHI kết quả BẦU CỬ không được chấp nhận TT đương nhiệm sẽ ko thông báo THUA CUỘC (not to concede) 
Các bước sau sẽ xảy ra:

1) TT TRUMP đương nhiệm cáo buộc bầu cử gian lận bởi Biden

2) đệ đơn kiện và yêu cầu kiểm lại phiếu , toà cấp TIỂU BANG

3) kiểm phiếu nếu kết quả ko thay đổi ở cấp tiểu bang => đưa lên Toà LIÊN BANG TỐI CAO PHÁP VIỆN 

4) TỐI CAO PHÁP VIỆN SẼ QUYẾT dựa trên bằng chứng đưa ra :
- nếu đúng và đủ chứng cứ gian lận bởi Biden -> tối cao pháp viện quyết TT Trump thắng 
- nếu tối cao pháp viện ko quyết đc => TT Trump vẫn KHÔNG chấp nhận THUA : not to concede 

5) khi Này, việc quyết định sẽ đưa ra Quốc hội - HẠ NGHỊ VIỆN Congress 
Khi đưa ra Quốc hội thì kết quả bầu cử vừa rồi hoàn toàn bị hủy bỏ 
Và: 

Quốc hội sẽ họp Bỏ phiếu bầu “chọn” ai làm Tổng Thống
Việc này có thể kéo dài đến sát ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2021
Quốc hội có hơn 400 thành viên (Hạ nghị sĩ - Congressmen) đại diện từ 50 TIỂU BANG (50 States)
Nào, theo HIẾN PHÁP CỦA USA 🇺🇸:
mỗi Tiểu Bang chỉ được bỏ MỘT LÁ PHIẾU BẦU TỔNG THỐNG, bất kể tiểu bang có bao nhiêu thành viên quốc hội , đều không liên quan
Trong 50 tiểu bang hiện tại thì 37 tiểu bang đó Đảng Cộng Hoà nắm quyền tại quốc hội , so với 13 tiểu bang do Dân chủ nắm quyền 
Vậy khi bỏ phiếu bầu Tổng Thống tại Quốc hội, đảng Cộng Hoà có ưu thế 37 /50 để chọn TT Trump làm tổng thống tiếp theo

Với điều kiện TT Trump KHÔNG CHẤP NHẬN THUA - PRESIDENT TRUMP DOES NOT CONCEDE 
Và TT Trump biết rõ điều này vì ông hiểu Hiến Pháp 
Hilary Clinton cũng biết rõ luật nên bà ta khuyên Biden y chang : Do not concede - bất kể thế nào cũng ko nhận thua !

Giới Truyền Thông và lực lượng Ngầm cánh tả Biết Rõ Luật này, nên Chúng đã luôn gây áp lực đòi TT Trump “nhận Thua” vì chúng biết nếu đi đến bước cuối cùng tại quốc hội CONGRESS thì TT Trump sẽ được chọn làm Tổng thống 🙏🏻💓💓

Hãy vững tin và cầu nguyện 🙏🏻 
TT Trump Sẽ THẮNG 2020 👍🏻💓🙏🏻

Cre: Hoai Nam
Không có nhận xét nào

Nội Bật