Breaking News:

latest

TẠI SAO BIG TECH LẬT ĐỔ TRUMP ?

Tại sao Big tech lật đổ Trump ? 4 năm cầm quyền của Donald J. Trump giá trị các Cty Big tech lên bốn lần (bằng đảng cộng sản quang vinh). Và...

Tại sao Big tech lật đổ Trump ?
Tại sao Big tech lật đổ Trump ?

4 năm cầm quyền của Donald J. Trump giá trị các Cty Big tech lên bốn lần (bằng đảng cộng sản quang vinh). Và 4 năm cầm quyền tiếp cộng sản Tàu không mở cửa hết, thì phải mở cửa một phần cho Big tech vào thị trường họ ... Nhưng sao họ lại tham gia lật đổ Trump, đó là câu hỏi thú vị !
Theo tui có các lý do:

1/ Vì khách hàng quảng cáo:
- Doanh thu của các cty Big tech là quảng cáo. Các thương hiệu lớn quảng cáo thì lại khoái Tàu vì thị trường tiêu thụ lớn, thị trường sản xuất rẻ. Nên họ chống Trump.
- Các nhãn hàng, thương hiệu lớn luôn sợ các nhóm hội XHDS như Liên đoàn chống phỉ báng (ADL) Hiệp hội tiến bộ người da màu (NAACP) ... họ là đội đảng dân chủ. Nên họ phải chống Trump.
Không có quảng cáo là các Big tech chết nên họ chống Trump vì khách hàng.

2/ Vì sợ kiện:
- Xứ Mỹ, xứ sở của kiện tụng. Các Cty Big tech lại hành xử độc đoán với người sử dụng, nhưng không bị kiện bởi điều luật 230 không cho phép người dùng kiện họ.
- Nhiệm kỳ tới Trump chắc chắn bỏ điều luật này, kiểm duyệt họ sẽ bị kiện tơi bời. Không kiểm duyệt sẽ bị khách hàng tẩy chay. Trên đe dưới búa, thôi tham gia lật đổ ông Trump cho nó lành.

3/ Vì hợp tác với độc tài:
- Để một Cty nhỏ phát triển thành lớn thì nó phải có Tự do. Nhưng đã lớn rồi thì tồn tại nó lại muốn Độc tài. 
- Hợp tác với độc tài cộng sản Tàu không chỉ là nhắm tới thị trường, nguồn nhân lực mà lại nguồn dữ liệu lớn để nghiên cứu phát triển.
Mà muốn hợp tác với cộng sản Tàu thì phải lật đổ Trump.

4/ Xung đột lòng yêu nước:
- Big tech là các cty ít bị giới hạn bởi địa lý, thành phần đa quốc gia nên lòng yêu nước Mỹ không lớn như kiểu của Trump.
+ Big tech luôn sa thải nhân viên Mỹ mà thay bằng Ấn, Tàu ... không chỉ lương rẻ mà luôn làm mới đội ngũ. Cái này gây thất nghiệp trong nước, trước sau Trump cũng đánh. Nên lật Trump trước.

Chỉ 4 điều như vậy thì đủ để Big tech đi theo cánh tả lật đổ Trump rồi.

Nguyễn Tất Thành

Không có nhận xét nào

Nội Bật