Breaking News:

latest

TỔNG THỐNG TRUMP SẼ CHIẾN THẮNG Ở TỐI CAO PHÁP VIỆN TẠI CUỘC CHIẾN Ở PENNNSYLVANIA

TỔNG THỐNG TRUMP SẼ CHIẾN THẮNG Ở TỐI CAO PHÁP VIỆN TẠI CUỘC CHIẾN Ở PENNNSYLVANIA Với việc Tòa Phúc thẩm liên bang tại Pennsylvania đã bác ...

TỔNG THỐNG TRUMP SẼ CHIẾN THẮNG Ở TỐI CAO PHÁP VIỆN TẠI CUỘC CHIẾN Ở PENNNSYLVANIA

TỔNG THỐNG TRUMP SẼ CHIẾN THẮNG Ở TỐI CAO PHÁP VIỆN TẠI CUỘC CHIẾN Ở PENNNSYLVANIA

Với việc Tòa Phúc thẩm liên bang tại Pennsylvania đã bác đơn kiện của chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump với việc 03 thẩm phán do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm trong đó có 01 thẩm phán do Tổng thống Trump đề cử đã làm cho phe Con Lừa mừng như Liên Sô trúng mùa khi nghe ông Trump nói cảm thấy BUỒN.

Nhưng ngay từ đầu tui và nhiều người đã khẳng định, Tối Cao Pháp Viện là nơi cuối cùng quyết định chiến thắng cho Tổng thống Trump chớ không phải là Tòa án Tối Cao liên bang. Nhưng tại Tối Cao Pháp Viện thì vẫn còn có những quan ngại về việc 03 vị thẩm phán do cha con Bush đề cử liệu có ủng hộ người dân Hoa Kỳ, ủng hộ công lý và ủng hộ Tổng thống Trump hay không bởi vì giữa chánh án John Roberts với Tổng thống Trump là mặt trăng với mặt trời.

Quan ngại về việc trên của một số người cũng đúng thôi vì dù cho họ có là Thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện thì họ cũng là con người, cũng có sự thiên vị chừng mực do tình cảm chi phối, tác động. Nhưng vì đây là một cuộc bầu cử gian lận nhứt lịch sử Hoa Kỳ nên câu nói của chính Chánh án John Roberts hôm 21/11/2018 phản đối lại sự chỉ trích của Tổng thống Trump trước đó là "Chúng ta không có các thẩm phán Obama hoặc thẩm phán Trump, thẩm phán Bush hay thẩm phán Clinton. Những gì chúng ta có là một tập thể thẩm phán tận tụy nỗ lực hết sức mình thực hiện quyền bình đẳng đối với những người xuất hiện trước mặt họ. Bộ máy tư pháp độc lập là điều tất cả chúng ta cần phải biết ơn".

Hy vọng ông Chánh án John Roberts luôn bảo vệ tính độc lập của bộ máy tư pháp liên bang như ông ta đã khẳng định và Tối Cao Pháp Viện có trách nhiệm gánh vác sứ mệnh náy để thực thi công đạo. Trở lại câu chuyện kiện tụng ở Pennsylvania. Nội dung khởi kiện từ chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump tựu chung lại những vấn đề nổi bật sau đây được ông Giuliani đưa ra trong hồ sơ khởi kiện:

1. Có 682.770 lá phiếu gởi qua thơ tại Quận Allegheny và Philadelphia "không được bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào quan sát thấy. Nó có thể đến từ 01 người. Có thể có nhiều bội số, không có tên trên chúng. Theo luật của tiểu bang Pennsylvania, những lá phiếu đó là bất hợp pháp".

2. Có 22.686 lá phiếu gởi qua thơ đã được trả lại vào ngày chúng được gởi đi, 32.591 lá phiếu đã được trả lại vào ngày sau khi chúng được gởi qua đường bưu điện, và "20.000 lá phiếu đã được trả lại trước khi chúng được gởi đi. Đặc biệt là đã có 8.021 phiếu bầu từ những người đã chết".

3. Các lá phiếu gởi qua thơ đã được nhận không hề được bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào kiểm tra. 

4. Ở Delaware County có 47 thẻ USB đã mất tích.
...

Ngày 25/11/2020, Thẩm phán Patricia McCullough ra lệnh huấn thị yêu cầu ngưng tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania chờ sau phiên điều trần công khai về bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/11/2020 quyết định và vào ngày này Tòa Phúc thẩm liên bang đã bác đơn kiện của ông Giuliani đại diện với phán quyết "hồ sơ khởi kiện không có những cáo buộc và bằng chứng cụ thể". Phán quyết lần này của Tòa Phúc thẩm liên bang hoàn toàn trùng lặp với phán quyết trước đây của tòa sơ thẩm. 

Ngay sau khi Tòa Phúc thẩm liên bang bác bỏ đơn kiện của chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump, ông Giuliani và cả Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ lên Tối Cao Pháp Viện. Bước ngoặt sẽ nằm ở Tối Cao Pháp Viện nơi có 03 Thẩm phán Tối do đảng Dân chủ bổ nhiệm và 06 thẩm phán do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm với 03 vị được Tổng thống Trump đề cử.

Chắc chắn hồ sơ khởi kiện lên Tối Cao Pháp Viện sẽ được xem xét, giải quyết mà người tiếp nhận và triệu tập phiên tòa sẽ là Thẩm phán Tối Cao Samuel Alito. Ngày 06/11/2020 Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Samuel Alito đã chỉ thị các ủy ban bầu cử cấp Hạt của Pennsylvania tách riêng tất cả các lá phiếu mà họ tiếp nhận qua đường bưu điện sau 8h00 tối ngày 03/11 và đếm chúng riêng rẽ với các lá phiếu khác. Tại Tối Cao Pháp Viện, banh sẽ nằm trong chân của Thẩm phán Samuel Alito nhưng liệu các thẩm phán còn lại do cha con Bush đề cử có phối hợp với ông ta hay không thì đây mới là điều hết sức quan tâm.

Chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump và bên bà Sidney Powell và ông Lin Wood là chứng minh có gian lận bầu cử đến từ hai hình thức là can thiệp vào hệ thống bầu cử bằng con người hay còn gọi là mặt kỹ thuật và lách luật bầu cử tiểu bang để con người tham gia vào gian lận bầu cử hay còn gọi là về mặt thể chế.

Tại tiểu bang Pennsylvania, ngay từ đầu đã có sự tranh chấp về thể chế bầu cử mà cụ thể là cái Đạo luật 77 được cơ quan lập pháp tiểu bang Pennsylvania đã thông qua vào tháng 10/2019, đạo luật này cập nhựt và sửa đổi các quy định về bầu cử trong tiểu bang Pennsylvania. Lần đầu tiên, nó cho phép tất cả người Pennsylvanians bỏ phiếu qua đường bưu điện nếu họ chọn, mà không yêu cầu họ phải chứng minh rằng họ sẽ vắng mặt tại khu vực bỏ phiếu của họ vào Ngày bầu cử. 

Tại Đạo luật 77, cơ quan lập pháp Pennsylvania đã đưa ra một yêu cầu rõ ràng "Tất cả các lá phiếu gửi qua thơ phải "được nhận trước 08 giờ tối vào Ngày Bầu cử. Riêng các lá phiếu của quân đội và nước ngoài thì được phép tiếp nhận trong bảy ngày sau Ngày Bầu cử". Ngay từ đầu, đảng Cộng hòa đã phản đối gay gắt Đạo luật 77 này nhưng bất thành vì theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các cơ quan lập pháp tiểu bang được trao quyền đưa ra các quy tắc quản lý việc tiến hành các cuộc bầu cử cho các văn phòng liên bang tại tiểu bang của họ. Cơ quan lập pháp Pennsylvania có đa số là đảng viên Dân chủ nên họ đã thắng.

Sau đó, vào tháng 3/2020, lấy cớ virus cúm Tàu cộng xuất hiện, cơ quan lập pháp Pennsylvania đã thực hiện một số thay đổi của Đạo luật 77. Nó đã lên lịch lại cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang và bao gồm các biện pháp giúp giảm bớt tình trạng đông đúc tại các điểm bỏ phiếu. Nhưng nó vẫn giữ nguyên phần yêu cầu tất cả các lá phiếu gởi qua thơ phải được nhận trước 08 giờ tối vào đêm bầu cử.

Nhưng sau đó, một số nhóm Dân chủ đã đệ đơn kiện ngoại trưởng Pennsylvania với lý do vì đại dịch cúm Tàu cộng nên yêu cầu phải kéo dài thời hạn nhận phiếu bầu vắng mặt. Vụ kiện được chuyển đến Tòa án tối cao bang Pennsylvania, nơi có đa số đảng Dân chủ là Thẩm phán. Vào ngày 17/9/2020, tòa án đã đưa ra thời hạn bỏ phiếu của cơ quan lập pháp và tạo ra một thời hạn mới là quá trình tiếp nhận các lá phiếu bầu qua thơ được kéo dài tới 05 giờ chiều ngày 06/11/2020.

Rõ ràng, cuộc chiến của tòa án về các quy tắc bầu cử của Pennsylvania là cuộc chiến quyết định của đội ngũ pháp lý do ông Giuliani dẫn đầu và nó liên quan đến một vấn đề cơ bản quan trọng đối với tất cả 50 tiểu bang. Nhiệm vụ của đội ngũ pháp lý và tất cả đảng viên Cộng Hòa sẽ phải làm để giành chiến thắng đó là đưa ra những bằng chứng gian lận thuyết phục về hình thức bỏ phiếu qua thơ tại tiểu bang Pennsylvania để từ đó làm án lệ cho tất cả các tiểu bang còn lại mà điều kiện tiên quyết là phải khẳng định Đạo luật 77 của tiểu bang Pennsylvania là VI HIẾN.

Rất mừng và tràn đầy tin tưởng là Tổng thống Trump sẽ chiến thắng tại Pennsylvania khi vụ án nằm ở Tối Cao Pháp Viện. Bởi vì ngay từ đầu, Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump đã phản đối Đạo luật 77 của tiểu bang Pennsylvania vì nó là kẻ hở giúp kẻ gian đánh cắp cuộc bầu cử bằng hành vi gian lận bầu cử từ mặt kỹ thuật cho tới thể chế. Ở cái Đạo luật 77 của tiểu bang Pennsylvania này, ngay từ đầu Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện là ông Samuel Alito đã phản đối quyết liệt. Ông viết "Việc tòa án xử lý vấn đề hiến pháp quan trọng do vấn đề này nêu ra đã tạo ra những điều kiện có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng sau bầu cử”. 

Cùng với các Thẩm phán Thomas và Gorsuch, Thẩm phán Tối Cao Samuel Alito kết luận rằng vụ việc ở Pennsylvania “có tầm quan trọng quốc gia và có nhiều khả năng quyết định của tòa án tối cao tiểu bang vi phạm Hiến pháp liên bang”. Nhưng những lời nói của Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Samuel Alito, Thomas và Gorsuch trước đây đã không được lắng nghe, và cuộc bầu cử tiếp tục với thời hạn bỏ phiếu mới của tòa án tối cao cấp liên bang. 

Bây giờ thì banh đã vào chân của Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Samuel Alito mà chủ đề chính đó là sự khẳng định cái Đạo luật 77 của tiểu bang Pennsylvania là VI HIẾN, lặp lại khẳng định của bà Thẩm phán Patricia McCullough tiểu bang Pennsylvania vào ngày 25/11/2020 khi ra lịnh chặn lại việc xác nhận kết quả bầu cử của Thống đốc Dân chủ Tom Wolf với lý do theo bà Patricia McCullough là quy trình bầu cử ở Pennsylvania theo Đạo luật 77 sửa đổi là VI HIẾN.

Còn tại sao 03 vị thẩm phán do đảng Cộng hòa bổ nhiệm có 01 vị do Tổng thống Trump đề cử tại Tòa phúc thẩm Pennsylvania vừa rồi bác bỏ đơn kiện của ông Giuliani thì rất dễ hiểu. Bởi vì đây là một vụ án vượt cấp, dù họ có chống lại hay đồng tình thì cũng không thể giúp Tổng thống Trump giành chiến thắng tại Tòa phúc thẩm Pennsylvania vì tại đây Thẩm phán Dân chủ nắm đa số.

Cuối cùng thì Tổng thống Trump sẽ thắng ở Pennsylvania tại Tối Cao Pháp Viện dù ông Chánh án John Roberts có ngả về phía 03 thẩm phán Tối Cao do đảng Dân chủ bổ nhiệm. Bởi vì ngay cả đầu, Đảng Cộng hòa có một trường hợp mạnh mẽ rằng tòa án Pennsylvania vượt quá thẩm quyền của họ. 

Nói như John Yoo, giáo sư Berkeley và một cựu quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thời tổng thống George W. Bush thì “Đây không phải là một chuyến bay hợp hiến nào đó. Thẩm phán Samuel Alito đã nói rõ quan điểm của mình rằng Tòa án Tối cao Pennsylvania đã vi phạm Hiến pháp. … Nếu Hiến pháp liên bang trực tiếp trao những quyền hạn đó cho cơ quan lập pháp của Pennsylvania, thì các tòa án tiểu bang không có thẩm quyền thay đổi luật bầu cử của tiểu bang đối với chức vụ liên bang, kể cả chức vụ tổng thống". Nghĩa là chỉ có Tối Cao Pháp Viện mới đủ thẩm quyền khẳng định "Tòa án Tối cao Pennsylvania đã vi phạm Hiến pháp".

Khi Tối Cao Pháp Viện khẳng định Tòa án Tối cao Pennsylvania đã vi phạm Hiến pháp, đồng nghĩa với việc cơ quan lập pháp của Pennsylvania đã VI HIẾN, tức là Đạo luật 77 của Pennsylvania là VI HIẾN. Từ đây, những bằng chứng gian lận bầu cử của đội ngũ pháp lý do ông Giuliani dẫn đầu, của bà Sidney Powell và ông Lin Wood,... đang tiến hành sẽ là cơ sở để Tối Cao Pháp Viện phán quyết Đạo luật 77 của tiểu bang Pennsylvania đã VI HIẾN và tạo điều kiện cho kẻ gian đánh cắp cuộc bầu cử năm nay. 

Như đã nói ở trên rằng "cuộc chiến ở Pennsylvania là cuộc chiến quyết định giúp Tổng thống Trump đắc cử vì đó là cuộc chiến của tòa án về các quy tắc bầu cử của Pennsylvania, và nó liên quan đến một vấn đề cơ bản quan trọng đối với tất cả 50 bang". Chỉ cần Tối Cao Pháp Viện khẳng định Đạo luật 77 của tiểu bang Pennsylvania là VI HIẾN thì mọi thứ sẽ đâu vào đó, tất cả các tiểu bang sẽ đồng loạt nổ súng chứng minh có gian lận bầu cử mà kẻ gây ra là đảng Dân chủ với việc tạo ra mặt kỹ thuật và thể chế để giúp kẻ gian đánh cắp cuộc bầu cử năm nay.

Hãy chờ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện tại hồ sơ khởi kiện ở tiểu bang Pennsylvania. Các Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm sẽ không thể vì tình cảm riêng tư mà chà đạp lên Hiến pháp Hoa Kỳ bởi vì như vậy họ sẽ không còn là người được dân Hoa Kỳ tín thác làm người cầm cán cân công lý nữa bởi vì giúp cho kẻ gian đánh cắp cuộc bầu cử là hành động phản quốc./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật