Breaking News:

latest

HIỂM HỌA và THÁCH THỨC.

HIỂM HỌA và THÁCH THỨC.    Nếu như năng lực lặng lẽ là phẩm chất hàng đầu của mọi chính khách lớn. Hay việc tìm kiếm năng lực này, còn gọi l...

HIỂM HỌA và THÁCH THỨC.
HIỂM HỌA và THÁCH THỨC.

   Nếu như năng lực lặng lẽ là phẩm chất hàng đầu của mọi chính khách lớn. Hay việc tìm kiếm năng lực này, còn gọi là bản chất tiên quyết của mọi hoạt động nhân sự Tổ chức. Bất chấp mọi sự ồn ào hỗn loạn, để tổ chức công việc chung phát triển một cách nhịp nhàng vững chắc.
   Thì toàn bộ ê kíp ban lãnh đạo Mỹ với sự đứng đầu dẫn dắt của Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump hiện nay. Ở thời điểm bước ngoặt quyết định cho vận mệnh các giá trị Tự do của Nước Mỹ nói riêng và Nhân loại tiến bộ nói chung. Đang bị tấn công cộng sinh đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Đang thể hiện rõ bản lĩnh đương đầu tuyệt vời.
   Trong sự đối đầu lịch sử một mất một còn, giữa Tự do với độc tài cộng sản. Giữa lợi ích Quốc gia với lợi ích cục bộ đảng phái. Giữa cộng đồng công Dân với các nhóm tài phiệt. Giữa sự thật với dối trá. Giữa cái thiện với tà ác . . . 
   Thật vậy, rước hết đối đầu ý thức hệ vẫn đang là nội hàm chủ đạo chi phối không gian chính trị thế giới ở nửa đầu thế kỷ 21 này. Khi mà các Quốc gia trên thế giới chưa thể tiến tới đồng bộ nhất thể hóa được . . . Tự do. Thì Toàn cầu hóa hay Hội nhập, là sự gặp nhau giữa sự chủ quan nóng vội của các chính khách Tự do với cái vỏ bọc hay cái bẫy giăng ra. Của các đầu lãnh chế độ độc tài cộng sản.
   Nhằm Chiêu dụ và đón lõng sự thỏa hiệp vô nguyên tắc, sai lầm kéo dài từ các chính sách ngây thơ như " Tiếp cận gây ảnh hưởng ,, dẫn đến cho phép và khuyến khích các nhà Tư bản đổ vốn vào các thị trường phi Tự do, giao nộp công nghệ sở hữu trí tuệ, hình thành chuỗi cung ứng . . . Cho các chính thể độc tài. Đổi lại chỉ vỗ béo giới tài phiệt trong Nước, thành chỗ dựa và nguồn hối lộ kiếm ăn nuôi sống đảng cầm quyền cùng các chính khách hủ bại của nó. Còn lợi ích Quốc gia thì ngày càng bị phụ thuộc lún sâu. Cả từ đối nội đến đối ngoại.
   Bầu cử Mỹ năm 2020. Đã phơi bầy sự mục ruỗng chính trị này. Nhưng và bao giờ cũng vậy. Lịch sử đã đặt ra câu hỏi thì cũng  chính lịch sử sẽ có câu trả lời. Lòng Dân và luật pháp Mỹ sẽ quyết định sự ủy quyền và công lý sòng phẳng.
   Việc thu thập bằng chứng, phương tiện và nhân chứng của việc gian lận hay đánh cắp bầu cử Mỹ hiện nay, được trưng ra ở cấp tiểu bang. Đã tỏ ra không hề yếu về chứng cứ và ngược lại rất thuyết phục về tính pháp lý. 
   Hơn nữa, mang tính chiến thuật, được tung ra từ phía đội ngũ pháp lý của Tổng Thống. Đủ trọng lượng kết luận cuộc bầu cử là . . . Bất hợp pháp. Để lên cấp liên bang và Tối cao pháp viện xem xét có cơ sở ra phán quyết và trả việc bầu Tổng Thống cho Quốc hội. Dưới hình thức cử tri đoàn, mỗi tiểu bang tương đương chỉ có một phiếu bầu và đảng Cộng hòa lại đang chiếm phần đa số.
  Vấn đề còn lại là sự tập trung của lòng Dân để biểu thị và có hay không những thành viên Cộng hòa do dự lừng khừng ngả về phía nào ? 
   Cũng như khai thác tối đa thế cờ bầu cử để từng cá nhân trục lợi và sự cấu kết hậu thuẫn xuyên Quốc gia. Từ gian lận đến phản Quốc. Phảị bi phanh phui lộ diện. 
  Là một phần quan trọng để nước Mỹ vĩ đại hơn và củng cố đà tiến, nền văn minh Nhân loại.

( 2. 12. 2020 ) Phan Anh Hữu

Không có nhận xét nào

Nội Bật