Breaking News:

latest

DIỂU VỎ DƯƠNG OAI THÔI.

DIỂU VỎ DƯƠNG OAI THÔI.     Nói thật Đẻng đừng tự ái nghe...,có 10 cái Đại hội Đẻng diễn ra một lúc cũng chẳng ai cần quan tâm, đếm xỉa tới ...

DIỂU VỎ DƯƠNG OAI THÔI.
DIỂU VỎ DƯƠNG OAI THÔI. 

   Nói thật Đẻng đừng tự ái nghe...,có 10 cái Đại hội Đẻng diễn ra một lúc cũng chẳng ai cần quan tâm, đếm xỉa tới đâu mà lo, vì họ biết chắc chắn ứng viên sẽ đạt số phiếu từ 99 - 100% rồi.... Tui biết chỉ có một điều Đẻng sợ nhất là đội quân " dân oan "  tụ tập đến cổng cơ quan tiếp dân của chính phủ để khóc lóc, kêu oan thôi. 
  
   Như vậy trước Đại hội sao không tập trung giải quyết thỏa đáng hết nổi oan của dân đi để khỏi phải tốn kém kinh phí điều động đến 6000 quân bảo vệ Đại hội ?

   Đội hình này nên đem ra dương oai ở Hoàng Trường sa thì ngư dân cũng đỡ chết oan và biển đảo cũng khó bị trung quốc nuốt chứ nhỉ ? 
   
  .Lỡ tốn tiền thuế của dân rồi, xong đại hội cứ điều thẳng đội hình ni ra Hoàng Trường sa đi Đẻng ơi !

LT, 11.01.2021.
Không có nhận xét nào

Nội Bật