Breaking News:

latest

"GIÁO DỤC DƯỚI THỜI BIDEN-KAMALA" SẼ NHƯ THẾ NÀO!?

" GIÁO DỤC DƯỚI THỜI BIDEN-KAMALA" SẼ NHƯ THẾ NÀO!? LTS: "Giáo dục là gốc rễ của một quốc gia, vậy nên, muốn phá hủy một quốc...

GIÁO DỤC DƯỚI THỜI BIDEN-KAMALA" SẼ NHƯ THẾ NÀO!?

"GIÁO DỤC DƯỚI THỜI BIDEN-KAMALA" SẼ NHƯ THẾ NÀO!?

LTS: "Giáo dục là gốc rễ của một quốc gia, vậy nên, muốn phá hủy một quốc gia thì chỉ cần hủy hoại hệ thống giáo dục của nó là được." Một chính khách nổi tiếng thế giới đã có nhận định này!

Tổng hợp những nội dung phát biểu khi tranh cử, những sự kiện diễn ra trong suốt thời gian trước bầu cử, cũng như những chính sách đã ban hành của chính phủ Biden-Kamala, chúng ta đã có thể dự đoán được "chính sách phát triển giáo dục" của các chính phủ này có thể bao gồm những "mục tiêu" chính sau đây:

1. Làm cho học sinh lẫn lộn, mất định hướng về giới tính, để từ đó dễ dàng phá hủy các giá trị truyền thống gia đình, xã hội nhằm mục đích duy trì sự thống trị của Đảng Dân chủ, cũng như biến kế hoạch toàn cầu hóa thành hiện thực.

2. khuyến khích giới trẻ Mỹ sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề xã hội thay vì sử dụng pháp luật. "Định hướng giáo dục" này giúp cho Đảng Dân chủ có được công cụ "cướp chính quyền" khi cần thiết.

3. Định hướng cho giới trẻ lấy giả dối,gian lận làm chuẩn mực, tiêu chí sống.

4. Định hướng giới trẻ theo lối sống thực dụng, ích kỷ cá nhân, thói quen chây lì, hưởng thụ, lười nhác làm việc.

5.Định hướng giữ trẻ theo lối sống phóng túng, bừa bãi, chung đụng kiểu bầy đàn.

6. Định hướng giới trẻ theo xu hướng có suy nghĩ hận thù, trả thù cá nhân.

Rõ ràng chính sách giáo dục trên đây của Đảng Dân chủ là một kiểu giáo dục theo xu hướng phá hủy đất nước tương tự như là kiểu giáo dục nhồi sọ, tẩy não của chủ nghĩa cộng sản để dễ bề duy trì quyền lực thống trị độc tài của họ. ĐẢNG DÂN CHỦ ĐẢNG ĐANG PHÁ HOẠI NƯỚC MỸ MỘT CÁCH NGHIÊM TRỌNG RỒI!


Tuong Hua

P/S: Mặc dù theo nguyên tắc các trường học ở Mỹ được tự chủ về giáo trình cũng như phương pháp dạy học, nhưng kinh phí hoạt động của các trường học phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ tài chính của liên bang và tiểu bang, nhiều nhất vẫn là từ chính phủ Liên bang. Vậy nên chính phủ Biden-Kamala luôn có thể không trễ các trường học trên toàn nước Mỹ dạy học sinh theo định hướng của họ.
Không có nhận xét nào

Nội Bật