Breaking News:

latest

PHÓ TT MIKE PENCE NÓI VIỆC VIỆN DẪN TU CHÁNH ÁN THỨ 25 KHÔNG PHẢI LÀ “VÌ LỢI ÍCH TỐT NHẤT CỦA QUỐC GIA CHÚNG TA”

PHÓ TT MIKE PENCE NÓI VIỆC VIỆN DẪN TU CHÁNH ÁN THỨ 25 KHÔNG PHẢI LÀ “VÌ LỢI ÍCH TỐT NHẤT CỦA QUỐC GIA CHÚNG TA” Phó Tổng thống Mike Pence đ...

PHÓ TT MIKE PENCE NÓI VIỆC VIỆN DẪN TU CHÁNH ÁN THỨ 25 KHÔNG PHẢI LÀ “VÌ LỢI ÍCH TỐT NHẤT CỦA QUỐC GIA CHÚNG TA”

Phó Tổng thống Mike Pence đã từ chối lời kêu gọi từ các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện về việc loại bỏ Tổng thống Trump khỏi nhiệm sở thông qua Tu chính án thứ 25.

 Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Pence nói rằng việc viện dẫn sửa đổi "sẽ đặt ra một tiền lệ khủng khiếp."  Quyết định của Pence không viện dẫn sửa đổi mở đường cho Hạ viện bỏ phiếu để luận tội TT Trump.

 Pence thừa nhận rằng ông rất biết ơn quyết định của các nhà lập pháp trong việc tiến hành trước và triệu tập lại Quốc hội vào thứ Tư tuần trước để chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden sau vụ bạo lực nhưng nói rằng ông không ủng hộ việc các nhà lập pháp thúc đẩy ông viện dẫn Tu chính án thứ 25, lưu ý chỉ còn tám ngày nữa là hết nhiệm kỳ của tổng thống Trump.

 "Tôi không tin rằng một hành động như vậy là vì lợi ích tốt nhất của Quốc gia chúng ta hoặc phù hợp với Hiến pháp,"
ông nói.  "Tuần trước, tôi đã không nhượng bộ trước áp lực phải sử dụng quyền lực vượt quá thẩm quyền hiến định của mình để quyết định kết quả cuộc bầu cử, và bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ những nỗ lực trong Hạ viện để chơi trò chơi chính trị vào thời điểm rất nghiêm trọng trong cuộc sống.  của Quốc gia chúng ta. "

 Phó TT Pence chỉ ra rằng sửa đổi được thiết kế để giải quyết một tổng thống không có khả năng hoặc bị khuyết tật và trích dẫn Pelosi nói rằng "khả năng của tổng thống cho chức vụ phải được xác định bởi khoa học và sự kiện" và rằng không nên đưa ra phán quyết về việc viện dẫn nó "  trên cơ sở một nhận xét hoặc hành vi mà chúng tôi không thích. ”

Alice Nguyen lược chuyển


Không có nhận xét nào

Nội Bật